Advanced Search

Now showing items 1-4 of 4

  • Cities transformed by globalization 

   Kaya, Ferat (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   Globalization, which has far-reaching effects, transforms many phenomena with it. The phenomenon of urbanization, which has a direct relationship with globalization, becomes a structure increasing economic growth at ...
  • CITIES TRANSFORMED BY GLOBALIZATION 

   Kaya, Ferat (2020)
   Globalization, which has far-reaching effects, transforms many phenomena with it. The phenomenon ofurbanization, which has a direct relationship with globalization, becomes a structure increasing economic growth at acertain ...
  • Pandemi sonrası değişen uluslararası sistem ve küreselleşme 

   Kaya, Ferat (Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   Eski Sümer Şehir devletlerinin etkileşimi, ilk tam uluslararası sistem olarak görülmektedir. İnsanlığın evrimiyle birlikte, sosyal ve teknolojik gelişmelerle sistemler değişmektedir. Bir dönem başat olan ve sistemi belirleyen ...
  • Yorumsamacı yaklaşımda anlama kavramının önemi ve pozitivizm eleştirisi 

   Kaya, Ferat (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmada, Sosyal Bilimlerin ‘yöntem’ olarak ortaya çıkışından sonra Sosyal Bilimlerin, Doğa Bilimleri ile neden ayrıldığı ve Yorumsamacı Yaklaşımın bu noktada nerede durduğu açıklanmaktadır. 18. ve 19. yüzyıllarda ...