Now showing items 1-1 of 1

    • 1982 Anayasasında yargı bağımsızlığı 

      Aysan, Can (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000)
      Yargı Bağımsızlığı ilkesi, çağdaş demokrasilerin ve Hukuk Devleti ilkesinin vazgeçilmez unsurudur. 1982 Anayasasında, yargı bağımsızlığı incelendiğinde, Hukuk Devleti ilkesi ile bağdaşmayan birtakım eksikliklerin mevcut ...