Now showing items 1-1 of 1

    • Deprem yönetmeliklerinde duvar etkisinin incelenmesi 

      Mete, Öner (Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
      Bu çalışmada Türkiye'de yürürlüğe girmiş tüm deprem yönetmeliklerinin ve betonarme yapı tasarım şartnamelerinin değişimi incelenmiştir. Bu yönetmelik ve şartnameler arasındaki farklılıklar irdelenmiştir. Deprem yönetmeliklerinin ...