Now showing items 1-1 of 1

    • Teftâzânî Sa‘dînî adlı şerhi 

      Tarı, Nihat (2015)
      Teftâzânî’nin Sa‘dînî adlı şerhi, Zencânî’nin sarf ilminde telif ettiği meşhûr et-Tasrîfu’l-‘izzî adlı risale üzerine yazılmıştır. Söz konusu eser üzerine onlarca şerh yazıldığı halde hiçbirisi Teftâzânî’nin ilk telifi ...