Now showing items 1-1 of 1

    • İzz b. Abdisselâm'ın hadis anlayışı 

      Karasu, Taner (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
      Bu çalışmada İzz b. Abdisselâm'ın hadis anlayışı ele alındı. Çalışmanın amacı İzz b. Abdisselâm'ın hadis usûlü ve yorumu hakkındaki değerlendirmelerini ortaya çıkarmak ve diğer âlimlerin usûl ve yorumları ile mukayese ...