Now showing items 1291-1310 of 1316

   Citation
   Medical School of Dicle University, Department of Cardiovascular Surgery [1]
   Munzur Üniversitesi, Tunceli Meslek Yüksekokulu [1]
   Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü [1]
   Nöroloji Anabilim Dalı [1]
   Ondokuz Mayis University, Department of Radiology, Outpatient Anesthesia Service [1]
   Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi [1]
   Ondokuz Mayıs Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, Nöroloji ABD [1]
   Ömer Halisdemir Üniversitesi [1]
   Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, İslam Tarihi Bilim Dalı [1]
   Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı [1]
   Technical and Vocational University, Department of Mathematics [1]
   Tepecik Training and Research Hospital, Urology Clinic [1]
   Thoracic Surgery Department, Faculty of Medicine, Dicle University [1]
   Tire Devlet Hastahanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve klinik Mikrobiyoloji Kliniği [1]
   Türk Dili ve Edebiyatı [1]
   Université Dicle, Ziya Gökalp Faculté D'éducation, Département de l'enseignement des Langues Etrangères, Département de L'enseignement de la Langue Française [2]
   University of Dicle, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology [1]
   University of Dicle, Faculty of Science and Art, Department of Biology [1]
   University of Dicle, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Pharmacology and Toxicology [1]
   University of Dicle, Medicine Faculty, Department of Medical Biology and Genetic [1]