Show simple item record

dc.contributor.authorAksoy, Cenk
dc.contributor.authorYalçınsoy, Ayhan
dc.date.accessioned2022-03-11T13:20:00Z
dc.date.available2022-03-11T13:20:00Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationAksoy, C. ve Yalçınsoy, A. (2017). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri üzerine bir araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(4), 351-369.en_US
dc.identifier.issn1309-0712
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpjMk9UY3dNQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/9389
dc.description.abstractÖz:Araştırma, bir kamu üniversitesinin farklı fakültelerinde eğitim gören öğrencilerine yönelik olarak yapılmıştır. Araştırma, öğrencilerin girişimcilik eğilim düzeylerinin ölçülmesi ve kullanılan ölçeğin geçerlilik, güvenilirlik ve faktör yapısının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma 11 fakülteden 2301 üniversite öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, SPSS programı aracılığıyla faktör analizi, frekans analizi ve tanımlayıcı istatistikler yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda araştırmaya katılan öğrencilerin yüksek düzeyde girişimcilik özellikleri taşıdığı bulgulanmıştır. Araştırmada ayrıca ele alınan faktör analizi sonuçlarının önceki araştırmaları doğrulayıcı sonuçlar ortaya koyduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractAbstract: The research was conducted for students in different faculties of a public university. The research is carried out to measure the entrepreneurial tendencies of the students and to examine the validity, reliability and factor structure of the being used scale. The research was conducted with the participation of 2301 university students from 11 faculties. Factor analysis, frequency analysis and descriptive statisticals method were used by SPSS program in the research. At the end of the research, it is found that the students who participated in the research had a high level of entrepreneurship properties. It is also found that the results of the factor analysis, which were also included in the study, confirm previous results.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİSADERen_US
dc.relation.isversionof10.20491/isarder.2017.335en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGirişimciliken_US
dc.subjectGirişimcilik eğilimlerien_US
dc.subjectÜniversiteen_US
dc.subjectÖğrencileren_US
dc.subjectFaktör analizien_US
dc.subjectEntrepreneurshipen_US
dc.subjectEntrepreneurial tendenciesen_US
dc.subjectUniversityen_US
dc.subjectStudentsen_US
dc.subjectFactor analysisen_US
dc.titleÜniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri üzerine bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeA research on entrepreneurial tendencies of university studentsen_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage351en_US
dc.identifier.endpage369en_US
dc.relation.journalİşletme Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksek Okulu, Havacılık Yönetimi Bölümüen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorAksoy, Cenk
dc.contributor.institutionauthorYalçınsoy, Ayhan


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record