Now showing items 1-1 of 1

    • Dede Korkut Hikayelerinde söz kalıpları 

      Gül, Rıza (Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 2008)
      Dede Korkut, Oğuz Türklerinin kahramanlık destanıdır. Şekil olarak destanla türkülü halk hikâyesi arasında bir yer tutar. Nazım nesir karışık olmakla beraber nazım kısımlar nesre yakındır. Hikâyelerin dili Eski Anadolu ...