Show simple item record

dc.contributor.authorNarlı, Nejat
dc.contributor.authorKılınç, Metin
dc.contributor.authorKarakaş, Zeynep
dc.contributor.authorHoş, Aziz
dc.contributor.authorKırıcı, Galip
dc.contributor.authorDevecioğlu, Celal
dc.contributor.authorGökten, İmadettin
dc.contributor.authorHaspolat, Yusuf Kenan
dc.contributor.authorTaş, M. Ali
dc.contributor.authorAy, Erhan
dc.date.accessioned2021-11-25T10:23:07Z
dc.date.available2021-11-25T10:23:07Z
dc.date.issued1993en_US
dc.identifier.citationNarlı, N., Kılınç, M., Karakaş, Z., Hoş, A., Ay, E., Kırıcı, G. ve diğerleri. (1993, Nisan). Dicle Üniversitesi Çocuk kliniğinde 1990-1993 yılları arasında izlenen akut lösemi olgularının değerlendirilmesi. Tıpta Yenilikler'93 ve VII. Pediatrik Tümörler Kongresi, İstanbul'da sunulan poster.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/8289
dc.description.abstractDicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında Ocak 1990-Mart 1993 arasında izlenen akut lösemi tanısı konan 76 hasta, yaş, cins, klinik, laboratuvar bulguları, tedavi sonuçları ve komplikasyonlar açısından retrospektif olarak değerlendirildi.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi-Bizim Lösemili Çocuklar Vakfıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDicle Üniversitesien_US
dc.subjectAkut lösemien_US
dc.subjectÇocuken_US
dc.titleDicle Üniversitesi Çocuk kliniğinde 1990-1993 yılları arasında izlenen akut lösemi olgularının değerlendirilmesien_US
dc.typeotheren_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage2en_US
dc.relation.journalTıpta Yenilikler'93 ve VII. Pediatrik Tümörler Kongresien_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-5299-9480en_US
dc.contributor.authorID0000-0003-1385-6492en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-8835-3235en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US
dc.contributor.institutionauthorNarlı, Nejat
dc.contributor.institutionauthorKılınç, Metin
dc.contributor.institutionauthorKarakaş, Zeynep
dc.contributor.institutionauthorHoş, Aziz
dc.contributor.institutionauthorKırıcı, Galip
dc.contributor.institutionauthorDevecioğlu, Celal
dc.contributor.institutionauthorGökten, İmadettin
dc.contributor.institutionauthorHaspolat, Yusuf Kenan
dc.contributor.institutionauthorTaş, M. Ali
dc.contributor.institutionauthorAy, Erhan


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record