Show simple item record

dc.contributor.authorHaspolat, Yusuf Kenan
dc.contributor.authorBoşnak, Mehmet
dc.date.accessioned2021-11-10T06:38:36Z
dc.date.available2021-11-10T06:38:36Z
dc.date.issued1997en_US
dc.identifier.citationHaspolat, Y. K. (1997, Temmuz). Çocukluk çağında hiperkalsemi. II. Ulusal Pediatrik Endorinoloji Kongresi. İzmir'de sunulan bir bildiri.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/8179
dc.description.abstractHiperkalsemi plazma total kalsiyumun 2.75 mmol/L üstünde olması durumudur. Ancak daha iyi bir tanım olarak plazma iyonize kasiyumunun 1.4 mmol/lt (5.6 mg/dl) üzerinde olması hiperkalsemi olarak değerlendirilir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectÇocuken_US
dc.subjectÇocukluk çağıen_US
dc.subjectHiperkalsemien_US
dc.titleÇocukluk çağında hiperkalsemien_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage13en_US
dc.relation.journalII. Ulusal Pediatrik Endorinoloji Kongresien_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-5299-9480en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-8390-5109en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorHaspolat, Yusuf Kenan
dc.contributor.institutionauthorBoşnak, Mehmet


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record