Now showing items 1-20 of 42

   Citation
   0-Belirlenecek [9]
   Department of Family Medicine, Faculty of Medicine, Dicle University [1]
   Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Dicle University, School of Medicine [1]
   Dicle üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD [1]
   Dicle üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Pediatrik Nefroloji Nölümü [1]
   Dicle Üniversitesi, Atatürk Sağlık Yüksek Okulu, Hemşirelik Bölümü [1]
   Dicle Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü [1]
   Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD [4]
   Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı [6]
   Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Acil Tıp Ana Bilim Dalı [7]
   Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Adli Tıp Ana Bilim Dalı [10]
   Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı [13]
   Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı [1059]
   Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıAna Bilim Dalı [1]
   Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Ana Bilim Dalı [6]
   Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı [18]
   Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı [24]
   Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı [15]
   Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı [15]
   Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı [10]