Now showing items 1-1 of 1

    • Diyarbakır Karacadağ 

      Haspolat, Yusuf Kenan; Güven, Kemal; Hamidi, Nizamettin; Güven, Reyhan Gül; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; 0000-0003-0244-0264; Haspolat, Yusuf Kenan; Güven, Kemal; Hamidi, Nizamettin; Güven, Reyhan Gül (Dicle Üniversitesi, 2013)
      Volkan dağlarının yükseltisinin az veya çok olmasında lavların akışkanlığı etkilidir. Lavların akıcılığı fazla ise yükseltisi az olan yayvan görünüşlü volkan konisi oluşur. Bunlara tablo veya plato volkanlar denir. Örneğin ...