Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzmen, Cihan Akgül
dc.contributor.authorŞimşek, Sadullah
dc.date.accessioned2021-05-07T13:16:56Z
dc.date.available2021-05-07T13:16:56Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018
dc.identifier.citationŞimşek, S. (2018). Posttravmatik sternum kırıklarının lokalizasyonu, eşlik eden bulguların korelasyonu ve mortalite ilişkisi. Uzmanlık tezi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.en_US
dc.identifier.urifile:///C:/Users/User/Downloads/526378.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/6893
dc.description.abstractSternum toraks ön duvarını oluşturan kemik yapı olup, manubriyum, korpus ve ksifoid çıkıntı kısımlarından oluşur. Sternum kırıklarının en yaygın nedenleri motorlu araç kazaları ve batın-toraksa yönelik künt travmalardır. Bilgisayarlı tomografi teknolojisindeki gelişmeler, görüntülemenin yaygınlaşan kullanımı ve emniyet kemeri takma zorunluluğu nedeniyle bu kırıkların travmalar içindeki oranı artmıştır. Tüm trafik kazalarının % 4'ünde ve künt abdominal travmaların %3-8'inde sternum kırıkları izlenmektedir. Sternum kırıklarına sahip hastaların üçte birinde eş zamanlı yaralanmalar izlenmektedir. Çalışmamızda sternum kırığı bulunan hastalarda kırık yerini ve kırık yerinin eşlik eden bulgularla ilişkisini saptamayı amaçladık. Çalışmamızda 2007- Eylül 2018 tarihleri arasında hastanemize travma nedeniyle başvuran sternum kırığı saptanan 115 hasta retrospektif olarak çalışma grubumuzu oluşturmaktadır. Hastalar PACS (Picture Archiving Communication System) arşiv sisteminde tüm planlarda değerlendirilmiştir. Çalışmaya dahil edilen hastaların 99'u erkek (%86), 16'sı kadın (%14) idi. Hastaların minimum yaşı 11, maksimum 87 idi. Hastaların ortalama yaşı erkeklerde 53,94 ± 20 yıl, kadınlarda 41.40 ± 17.60 yıl olarak hesaplandı. Hastalarımızın 103'ü (%89,6) sağ kalmış olup, 12'si (%10,4) hayatını kaybetti. Sonuç olarak sternum kırıkları en sık manubriyumda olup lineer tip kırık izlenmektedir. Manubriyumda kırık saptanan hastalarda ek toraks patolojileri korpus kırıklarına göre daha fazla izlenmiştir. Sternum kırığı saptanan toraks travmalarında intratorasik yaralanma olarak en sık akciğer kontüzyonu ve kot kırıkları görülmektedir. Ayrıca kırık lokalizasyonu ile eşlik eden bulgular arasında pozitif korelasyon saptadık.en_US
dc.description.abstractSternum is a bony structure that forms anterior chest wall, and consist of manubrium, corpus, xiphoid processes. Most common causes of sternum fractures are motorized vehicle accidents and blunt trauma to abdomen-thorax. These fractures incidence in traumas increased due to improvements in CT technology, common use of scanning and mandatory seat belt use. Sternal fractures have simulteneous other injuries.In our study, we aimed to detect location of fracture and relation between location of fracture and accompanying findings. Our study group is consisted of 115 patients who admitted to hospital due to trauma and have a detected sternal fracture, in period of 2007 and september 2018, retrospectively. Patients had been assessed in all plans in PACS(Picture Archiving Communication System) archive system. 99 of patients (%86) were male and 16 of patients (%14) were female. Minimum age of patients was 11 while maximum one was 87. Average age in male patients 53,94 ± 20 years and in female patients 41.40 ± 17.60 years. In conclusion, sternal fracturs are most commonly in manubrium and seen as linear fracture. Additional thoracal pathology had been seen more in patients who have fracture in manubrium than in patients who have in corpus. In thoracic traumas with sternal fractures, as intrathoracic injury, lung contusion and costal fractures were detected most often. Besides, we detected a positive correlation between location of fracture and accompanying symptoms.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSternumen_US
dc.subjectMortaliteen_US
dc.subjectKırıken_US
dc.subjectGöğüs travmalarıen_US
dc.subjectFractureen_US
dc.subjectChest traumaen_US
dc.subjectMortalityen_US
dc.titlePosttravmatik sternum kırıklarının lokalizasyonu, eşlik eden bulguların korelasyonu ve mortalite ilişkisien_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, RadyolojiAna Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record