Show simple item record

dc.contributor.advisorAktar, Fesih
dc.contributor.authorCengiz, Mehmet Tahir
dc.date.accessioned2021-04-07T08:36:31Z
dc.date.available2021-04-07T08:36:31Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020
dc.identifier.citationCengiz, M. T. (2020). Çocukluk çağı kaza ve yaralanmalarında ailelerin bilgi ve davranışlarının belirlenmesi. Uzmanlık tezi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.en_US
dc.identifier.urifile:///C:/Users/User/Downloads/641398.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/6608
dc.description.abstractGiriş ve Amaç: Kazalara bağlı olarak oluşan yaralanmalar, en önemli önlenebilir pediatrik morbidite ve mortalite sebeplerinden biridir. En sık görülen kaza türlerine göre risk faktörlerini bireylere ve yaşa özgü olarak tanımlamak, risk faktörlerini ortadan kaldırmak, kontrol programları geliştirmek ve kaza gerçekleştiğinde yapılması gerekenler için acil eylem planları hazırlamak gerekir. Bu çalışmada, çocukluk çağı kaza ve yaralanmalarında ailelerin bilgi ve davranış düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Kesitsel tipteki çalışmamıza Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda takipli 341 dâhil edilerek çocukların ebeveynleri ile 10 Ekim 2019 ile 20 Aralık 2019 tarihleri arasında yürütülmüştür. Çalışmada çocukların yaşı, cinsiyeti, ebeveynlerin sosyodemografik özellikleri, evde yaşayan birey sayısı, çocuk sayısı, evde yaşayan engelli sayısı ve ailede kazaya bağlı ölen veya engelli yaşayan kişi mevcudiyeti gibi tanımlayıcı anket sorularının yanı sıra, Amerikan Pediatri Akademisi (APA) web sitesinde yayınlanan ve 0-1 yaş, 1-4 yaş ve 4- 9 yaş arasındaki çocuklar için hazırlanmış kısa soru ve cevapların Türkçe 'ye uyarlanması ile edilen anket formları ile yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak veriler toplanmıştır. Bulgular:0-1 yaş arası çocuğu olanlarda; Evinde çalışan bir duman alarmı bulundurma oranı çalışan annelerde, yükseköğretim mezunu olan babalarda ve kız çocuğu ve bir veya iki çocuğu olan ebeveynlerde daha yüksek oranda idi. Ev hanımlarında çalışan annelere göre çocuğun boynuna emzik veya kolye takma oranı daha yüksekti. Bebek araba koltuğu kullanma oranı, yükseköğretim mezunu olan babalarda, çalışan annelerde, kız çocuğu ve bir veya iki çocuğu olan ebeveynlerde ve evdeki kişi sayısı az olan ailelerde daha yüksek idi.1-4 yaş arası çocuğu olanlarda; Banyoda elektrikli alet kullanma oranı yükseköğretim mezunu babalarda ve evdeki birey sayısı az olan ailelerde daha fazla idi. Çocuğunun oyuncaklarını güvenlik riskine karşı her zaman kontrol etme oranı yükseköğretim mezunu babalarda, bir veya iki çocuğu olan ebeveynlerde ve evdeki birey sayısı daha az olan ailelerde daha yüksek idi. Çocuklarına kontrolleri dışında yüzmelerine asla izin vermeme oranı yükseköğretim mezunu babalarda daha fazla idi.4-9 yaş arasında çocuğu olanlarda; Çocuğun her bisiklete bindiğinde kask takma oranı yükseköğretim mezunu ve yaşı küçük babalarda, çalışan v annelerde, bir veya iki çocuğu olan ebeveynlerde ve evdeki birey sayısı daha az olan ailelerde daha yüksek idi. Çocuklarında at binme etkinliğine çoğunlukla katılma oranı yükseköğretim mezunu babalarda ve çalışan annelerde daha fazla idi. Çocuğu tekne/kayıktayken her zaman can yeleği giyenlerin oranı yükseköğretim mezunu babalarda, çalışan annelerde, bir veya iki çocuğu olan ebeveynlerde ve evdeki birey sayısı daha az olan ailelerde daha yüksek idi. Sonuç: Çalışmamızda çocukların yaşı, ebeveynlerin eğitim düzeyi ve çalışma oranları arttıkça ailenin bilgi ve güvenli davranışları artarken ebeveynlerin yaşı ve evde yaşayan çocuk sayısı arttıkça ailenin bilgi ve güvenli davranışları azalmakta idi. Ailelerin sergilediği güvenli davranışlardan en sık olanları evde sigara içmeme, çocukların yüzme ve at binme eğitimleri alması ve güvenli dalış/su kurallarını bilmesi, tekne/kayıkta çocukların can yeleği giymesi idi. Ailelerin sergilediği güvenli olmayan davranışlardan en sık olanları yaşanılan yerde duman alarmı bulunmaması, bebek/çocukların evde ve küvet/havuz olan yerlerde yalnız bırakılması, çocukların arabada arkaya ve güvenli biçimde (araba koltuğu vs.) oturmaması ve bisiklet kullanımında her zaman kask takmama idi.en_US
dc.description.abstractBackground and Aim:Injuries due to accidents consist of the most important preventable pediatric morbidity and mortality. According to the most common types of accidents, it is necessary to define risk factors for individuals and age, to eliminate risk factors, to develop control programs and to prepare emergency action plans for what should be done when an accident occurs. In this study, it was aimed to determine the knowledge and behavior levels of families in childhood accidents and injuries. Material and Methods:Our cross-sectional study was conducted between 10 October 2019 and 20 December 2019 with the parents of children with follow-up in Dicle University School of Medicine,Child Health and Diseases of Department.In addition to descriptive survey questions such as the age, gender, socio-demographic characteristics of parents, the number of children living at home, the number of children, the number of children with disabilities living in the family, and the presence of people living or living with a disability in the family, the study published on the American Academy of Pediatrics (APA) Data were collected by using face-to-face interview technique with questionnaire forms adapted to Turkish for short questions and answers prepared for children between the ages of 1, 1-4 and 4-9. Results: In children with 0-1 year old; The rate of having a smoke alarm working at home was higher in working mothers, higher education graduates, and girls and parents with one or two children. The rate of wearing a pacifier or necklace on the neck of the child was higher than the mothers working in housewives. The baby car seat use rate was higher in fathers with higher education graduates, working mothers, parents with girls and one or two children, and families with fewer households. In children with ages 1-4; The rate of using electrical appliances in the bathroom was higher in fathers with higher education and in families with fewer households. The rate of always controlling their child's toys for safety risks was higher in fathers with higher education, parents with one or two children, and families with fewer households. The rate of never allowing their children to swim outside their control was higher in fathers of higher education graduates. Those who have children between the ages of 4-9; Every time the child was on a bicycle, the rate of wearing a helmet was higher among graduates of higher education, younger fathers, working mothers, parents with one or two children, and families with fewer households. The rate of mostly attending horse riding activities vii was higher among fathers and working mothers. The proportion of those who always wear a life vest when their child was on a boat / boat was higher in fathers with higher education, working mothers, parents with one or two children, and families with fewer households. Conclusion: In our study, as the age of the children, the level of education and working rates of the parents increased, the information and safe behaviors of the family decreased, and as the age of the parents and the number of children living at home, the information and safe behaviors of the family decreased. The most common of the safe behaviors exhibited by the families were not smoking at home, training of children swimming and horse riding and knowing the safe diving / water rules, and wearing children's lifejackets on boats / boats. The most common unsafe behaviors that families exhibit were the absence of smoke alarms in the living area, leaving babies / children alone at home and in the areas where there was a bathtub / pool, children not sitting in a car safely (car seat, etc.) and not always wearing a helmet.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKazaen_US
dc.subjectYaralanmaen_US
dc.subjectEbeveyn tutumen_US
dc.subjectRiskli davranışen_US
dc.subjectÇocuken_US
dc.subjectAccidenten_US
dc.subjectInjuryen_US
dc.subjectParental attitudeen_US
dc.subjectRisky behavioren_US
dc.subjectChilden_US
dc.titleÇocukluk çağı kaza ve yaralanmalarında ailelerin bilgi ve davranışlarının belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermination of the information and behavior of the families in childhood accidents and injuriesen_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıAna Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record