Show simple item record

dc.contributor.advisorHaklı, M. Yusuf
dc.contributor.authorAdmış, Fuat
dc.date.accessioned2021-04-05T12:55:09Z
dc.date.available2021-04-05T12:55:09Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020
dc.identifier.citationAdmış, F. (2020). Kummî tefsiri'nde imamet anlayışı. Yüksek lisans tezi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.en_US
dc.identifier.urifile:///C:/Users/User/Downloads/627001.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/6577
dc.description.abstractŞîa'nın İmâmiyye/İsnâaşeriyye koluna mensup olan Kummî, bazı konulara diğer şiî kollarına nispetle farklı açılardan yaklaşmış ve benimsediği görüşleri mezhebî saikle savunmuştur. Bununla beraber eserinin bazı yerlerinde gerek mensup olduğu mezhebin farklı kollarına gerekse diğer islamî mezheplere karşı dışlayıcı bir tutum sergilemiştir. Kummî ve tefsiri hakkında yapılan çalışmaların günümüzde yeteri kadar ayrıntılı olmadıkları görülmektedir. Dolayısıyla bu çalışmamızda, Kummî Tefsiri'nde özellikle imamet ile ilgili yapılan yorumlar incelenmiş, akabinde daha da ayrıntıya inilerek imamet ile ilintili olan unsurlara değinilmiş, yapılan kıyaslamalar sonucunda bu eserdeki imamet tasavvuru aydınlatılmaya çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractKummî, who was a member of the Shi'a branch of Imamiyya / İsnâaşeriyye, has approached some issues from different perspectives relative to other Shi'i branches and defended the views he adopted with bigotries.However, he has an exclusionary attitude towards both the different branches of the sect and the other Islamic sects. It is seen that the studies on Kummî and its exegesis are not detailed enough today. Therefore, in this study, the interpretations made especially about imamate in Kummî Tafsir were examined, then the details related to imamate were mentioned by going to further details and the imagination in this work was tried to be clarified as a result of the comparisons made.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKummî tefsirien_US
dc.subjectİmâmeten_US
dc.subjectŞîaen_US
dc.subjectİmamiyyeen_US
dc.subjectKur'anen_US
dc.subjectKummî commentaryen_US
dc.subjectImamateen_US
dc.subjectShi'aen_US
dc.subjectImamiyyaen_US
dc.subjectQuranen_US
dc.titleKummî tefsiri'nde imamet anlayışıen_US
dc.title.alternativeThe understanding of imamat in Kummî tafsiren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record