Show simple item record

dc.contributor.authorKaya, İlhan
dc.date.accessioned2020-08-20T12:55:52Z
dc.date.available2020-08-20T12:55:52Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.citationKaya, İ. (2007). Azınlıklar, çokkültürlülük ve Mardin. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (9), 44-55.en_US
dc.identifier.issn1305-0060
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/6117
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/787190
dc.description.abstractBu çalışmada çokkültürlülük ve çokkültürlülüğün Türkiye’deki gayrimüslim azınlıklar açısından durumu disiplinler arası bir yaklaşım ile ele alınarak, Mardin’in bu anlamdaki pozisyonunu irdelenmektedir. Çalışma imparatorluk, ulus-devlet ve demokratik devlet tarihsel kategorileri baz alınarak bir kısım değerlendirmeler sunmaktadır. Her bir kategoride farklılıklar değişik form ve tonlarda ifade edilmekte ve farklılıkların ifadesi her sistem içerisinde farklı bir anlayışla ortaya konmaktadır. Çalışma farklılıkların korunması ve daha iyi bir şekilde ifade edilmesi için demokratik devletin önemine vurgu yapmaktadıren_US
dc.description.abstractThis study examines the issue of multiculturalism in Turkey from an interdisciplinary perspective. The study looks at the historical city of Mardin and investigates its role in accommodating Muslim and non-Muslim communities in harmony for centuries. The study uses the imperial, nation-state and democratic state categories for its analysis. The study concludes that in each category differences are expressed in different forms and tones and proposes democratic state for a better expression and preservation of differences.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇokkültürlülüken_US
dc.subjectAzınlıklaren_US
dc.subjectMardinen_US
dc.subjectDemoktratik devleten_US
dc.subjectMulticulturalismen_US
dc.subjectMinoritiesen_US
dc.subjectDemocratic stateen_US
dc.titleAzınlıklar, çokkültürlülük ve Mardinen_US
dc.title.alternativeMinorities, multiculturalism and Mardinen_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.issue9en_US
dc.identifier.startpage44en_US
dc.identifier.endpage55en_US
dc.relation.journalDicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü, Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorKaya, İlhan


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record