Show simple item record

dc.contributor.authorEronat, Kamuran
dc.date.accessioned2020-08-20T12:55:10Z
dc.date.available2020-08-20T12:55:10Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.citationEronat, K. (2007). Tevfik Fikret’in şiirlerinde çocuk ve gençlik. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (9), 33-43.en_US
dc.identifier.issn1305-0060
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/6116
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/787189
dc.description.abstractÇocuklara ve gençlere ayrıcalıklı bir önem veren Tevfik Fikret, onları geleceğin en nitelikli değerleri olarak görmüştür. Ülke kalkınmasında bu dinamik kitleye önemli misyonlar yükleyen Fikret, özellikle modern bir eğitim sistemine ihtiyaç duyulduğuna işaret etmiştir. Bu açıdan şiirlerinde; çağdaş, gerilikten uzak hurafelerden arındırılmış bir eğitim anlayışının çocuk ve gençler üzerinde yaratacağı olumlu etkiye dikkat çekmiş ve öğretmenliği boyunca da görev yaptığı eğitim kurumlarında bu ilkeleri yerleştirmek istemiştir. Bu perspektiften bakınca, çocuk ve gençlerin modern eğitim bilgisi ve en önemlisi sevgi ile donatılmaları gerektiğine inanan şair, onlara sürekli ulvî değerleri hatırlatmış; çalışmanın önemine, güzel sanatların gereğine önem vererek “yarının küçük güneşleri” ne ülkenin aydınlatılması konusunda sahip olmaları gereken ülkülerini şiirlerinde bir bir iletmiştir. Sürekli olarak müspet ilimin önemine güven dolu yarınlar için dikkat çeken Tevfik Fikret, ülkenin içinde bulunduğu kaotik ortamın ancak gençlerin dinamik yapıları ile aydınlanacağına inanmış ve yarının gençleri olacak çocuklara da bu perspektiften bakmıştır. Sahip olduğu idealleri ile ülkemizin bu genç nesline aydınlık yarınları gösteren Fikret’in bu özelliği, Ulu Önder Atatürk’ ü de derinden etkilemiştir. Özellikle çocuklara yönelik şiirlerinde adeta pedagoji özelliklerinin inceliklerini gösteren şairin bu yönü her geçen gün biraz daha takdir toplamakta, ülkenin mevcut dönemdeki maküs talihinin tersine çevrilmesi yönündeki evrensel düşünceleri, geçen zamanla beraber daha iyi anlaşılmaktadır. Nitekim ünlü şairin hayatının son döneminde Türk çocuk ve gençliğine şiirlerinde hararetli bir eda ile seslenmesi kendisinin bu konudaki duyarlılığının somut bir göstergesidir.en_US
dc.description.abstractTevfik Fikret, consider exceptional important to the children and the youth, notice them as the most quality existence. He burdened them important mission to develop the country and especially pointed out the necessity which was the modern education system in his poems; he pointed out educational understanding being far from superstition and reaction and its positive effect on the children and youth. He desired to place this principles on the education institutions where he worked as a teacher during his duty period. When seeing from this perspective; poet, who believe that the children and youth had to be equiped with modern education knowledges and as the most important love, remembered to them great values, gave “future’s little suns” who had to have ideals necessary to light the country with giving importance to working and necessity of fine arts. Tevfik Fikret, continiously pointed out importance of the positive science for future which is full of confidence. He believed that the country which was in caotic position was only lighted by youth’s dynamic physique and considered the children from this perspective as the future’s youth. Tevfik Fikret’s characteristic which pointed out the light future to the youth generation with having ideas also deeply affected great leader Atatürk. His aspect that show the pedagogies characteristic especially in poems towards the children collects taste day to day. His universial opinions that reverse the country’ ominous luck were understood better. His calling out with feverish style towards Turk children and youth in his poems at the end of whose period is a concrete display.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectŞairen_US
dc.subjectÇocuken_US
dc.subjectGençliken_US
dc.subjectEdebiyaten_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectPoeten_US
dc.subjectChilden_US
dc.subjectYouthen_US
dc.subjectLiteratureen_US
dc.subjectEducationen_US
dc.titleTevfik Fikret’in şiirlerinde çocuk ve gençliken_US
dc.title.alternativeTevfik Fikret’ poems on childhood and youthen_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.issue9en_US
dc.identifier.startpage33en_US
dc.identifier.endpage43en_US
dc.relation.journalDicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüen_US
dc.contributor.authorID122967en_US
dc.contributor.authorID0000-0003-4578-9255en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorEronat, Kamuran


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record