Sistem yöneticileri, oturum açarak ilgili dokümanı görebilirler.

Oturum aç

Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin.

Periodontitisin klasik tedavisine ek olarak kullanılan klorheksidin çipin (periochip) klinik ve mikrobiyolojik etkileri ile cep sıvısında prostaglandin E2 seviyesi üzerine etkisinin incelenmesi

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.