Show simple item record

dc.contributor.advisorHoşgören, Halil
dc.contributor.authorTurgut, Yılmaz
dc.date.accessioned2020-06-24T12:17:41Z
dc.date.available2020-06-24T12:17:41Z
dc.date.issued1998
dc.date.submitted1998
dc.identifier.citationTurgut, Y. (1998). Kiral monoaza ve diaza crown eter prekörsörlerinin ve kiral monoaza 15-crown-5 eter türevinin hazırlanması. Yüksek lisans tezi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/5728
dc.description.abstractBu çalışmada sanayide antitüberkülostatik etambütol'ün üretiminde kullanılmak üzere büyük ölçekte üretilen R-(-)-2-amino-1-bütanol'ün N-benzil ve N-naftilmetil türevleri hazırlanmış; bunların etilenoksit, etilendibromür ve dietilenglikol monoklorhidrin ile etkileştirilmesiyle beş tane tek kiral merkezli monoaza ve iki tane iki kiral merkezli diaza aminoalkol prekörsörü hazırlanmıştır. Bu şekilde toplam yedi tane kiral aminoalkol türevi hazırlanmıştır. Ayrıca bu kiral aminoalkol prekörsörlerinden çıkarak yeni monoaza 15-crown-5 türevi sentezlenerek NaCI04 kompleksi halinde izole edilmiştir. Bütün bu bileşiklerin yapıları 1H NMR, 13C NMR ve element analizi sonuçlarıyla doğrulanmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, chiral N-benzyl and N-naphthylmethyl aminoalcohol derivatives were prepared from R-(-)-2-amino-1-butanol which is produced for production of antituberculostic etambutol in industry. Their reaction with ethylene oxide, ethylenedibromide and diethyleneglycol monochlorohidrine gave five one chiral centre monoaza and two chiral centre diaza aminoalcohols. Totally seven chiral aminoalcohol derivatives were prepared by this method. In addition, new monoaza-1 5-crown-5 derivatives were synthesised from chiral aminoalcohol precursors as their NaCIC>4 complexses, respectively. The structures of all compounds were confirmed by 1H NMR, 13C NMR and elemental analysis.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectKimyaen_US
dc.subjectEterleren_US
dc.subjectKiral diazaen_US
dc.subjectKiral monoazaen_US
dc.subjectChemistryen_US
dc.subjectEthersen_US
dc.subjectChiral diazaen_US
dc.titleKiral monoaza ve diaza crown eter prekörsörlerinin ve kiral monoaza 15-crown-5 eter türevinin hazırlanmasıen_US
dc.title.alternativeThe Synthesis of chiral monoaza and diaza crown ether procusors and chiral monoaza 15-crown-5 ether derivatiesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorTurgut, Yılmaz


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record