Show simple item record

dc.contributor.advisorNamlı, Oktay
dc.contributor.authorSilahlı, Mustafa
dc.date.accessioned2020-06-24T12:17:27Z
dc.date.available2020-06-24T12:17:27Z
dc.date.issued1998
dc.date.submitted1998
dc.identifier.citationSilahlı, M. (1998). Ergani Çimento Fabrikası baca partiküllerinin bitki örtüsü ve toprağa etkisi. Yüksek lisans tezi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/5727
dc.description.abstractBu çalışmada, Ergani Çimento Fabrikası baca partiküllerinin bitki örtüsü ve toprağa etkisi araştırılmıştır. Araştırma alanında baca tozlarının etkilediği ve etkilemediği 14 istasyon tespit edilmiştir. Bu istasyonlardan alınan bitki ve toprak örnekleri üzerinde karşılaştırmalı incelemeler yapılmıştır. Çimento fabrikası baca tozlarının fotosentezi, gaz alış-verişi ve transpirasyonu engelleyerek bitkilerin gelişmesi ve verimini azalttığı, toprakların havalanması ve drenajını bozarak fiziksel yapısını ve kireç, potasyumca zenginleştirmesine karşılık reaksiyonunu alkalileştirerek kimyasal yapısını etkilediği sonucuna varılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, the effects of Ergani Cement Factory's chimney particles on soil and plants were investigated. In the research area, 8 polluted and 6 unpolluted (with chimney panicles), totally 14 stations were selected. Comparative examination on plant and soil samples taken from these stations was carried out. Chimney particles prevent photosynthesis, gas exchange and transpiration, thus diminishing plant growing and production. As a result, accumulation of chimney particles destroys physical structure (airing and drainage) of soil, but enriches lime and potassium, Increasinget lime levels cause alcalin soil reactions, and this affects the chemical structure of soil.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectBiyolojien_US
dc.subjectBaca tozuen_US
dc.subjectBitki örtüsüen_US
dc.subjectErgani Çimento Fabrikasıen_US
dc.subjectÇimento fabrikalarıen_US
dc.titleErgani Çimento Fabrikası baca partiküllerinin bitki örtüsü ve toprağa etkisien_US
dc.title.alternativeThe effects of chimney, particules of Ergani Cement Factory on flora and soilen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorSilahlı, Mustafa


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record