Show simple item record

dc.contributor.advisorAytekin, Çetin
dc.contributor.authorTurmuş, Günay
dc.date.accessioned2020-06-24T12:17:13Z
dc.date.available2020-06-24T12:17:13Z
dc.date.issued1998
dc.date.submitted1998
dc.identifier.citationTurmuş, G. (1998). Bacillus subtilis'ten izole edilen alfa-amilazın aktivitesi üzerine (H+) etkisi. Yüksek lisans tezi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/5726
dc.descriptionLisansüstü tezlerin elektronik ortamda toplanması, düzenlenmesi ve erişime açılması konusuna ilişkin yök'ün 18.06.2018 tarihli yönergesine istinaden artık bu tarihten sonra gizlilik şartı aranmayan bütün tezler erişime açılacaktır.en_US
dc.description.abstractBacillus subtilis 'ten izole edilen a-amilazın aktivitesi üzerine [H+] iyonlarının etkisi araştırıldı. Bu amaçla öncellikle enzim derişimi ve uygun inkübasyon süresi belirlenmeye çalışıldı. Sonuçta uygun enzim derişiminin 3.1 0-3 u.g/uL ve uygun inkübasyon süresinin 15 dakika olduğu saptandı. Uygun enzim derişiminde farklı pH'larda ve farklı substrat derişimlerinde her biri için ayrı ayrı olmak üzere enzim ön inkübasyonsuz ve enzim her bir pH'da tamponla 120 dakikalık ön inkübasyonundan sonra optimal pH değerleri tayin edildi. Her iki koşulda da optimal pH'nın 7.12 olduğu saptandı. Enzim stabilitesi üzerine pH'nın etkisini incelemek üzere enzim, sabit substrat derişiminde ([S]: 2.52 u.g/uL) daha önce saptanan optimal pH'da 120 dakikalık ön inkübasyona tabi tutuldu. pHı=pKa=6.15 ve pH2=pKb=8.68 ve optimal pH=7.415 olarak bulundu. Farklı pH'larda Michaelis-Menten kinetiği çalışılarak enzim için Km değerleri (4.898; 4.7311; 5.004; 1.4615; 0.2483; 1.6666 ug/uL) ve Vmax değerleri (2.023; 2.43 1; 2.542; 0.952; 0.1 17; 0.438 umol/dak.) bulundu. Oligomerik yapıdaki enzimlerin makromoleküler yapıdaki substratlarla Tippon, Dixon ve Webb teorilerini doğrulamakta uygun modeller olmadıkları kanısını uyandırdı.en_US
dc.description.abstractThe effect of [KT] ions on a-amylase activity which was isolated from Bacillus subtilis was investigated. We first tried to determine the appropriate enzyme concentration and incubation time. Results obtained showed that appropriate enzyme concentration is 3.10"3 jig/uL and appropriate incubation time is 15 minutes. Optimal pH value was determined in appropriate enzyme concentration, different pH values and substrate concentrations both with pre-incubation for 120 minutes and without pre-incubation. Optimal pH was found to be 7.12 in both conditions. To examine the effect of pH on enzyme stability, the enzyme was pre- incubated for 120 minutes in constant substrate concentration ([S]: 2.52 ug/uL) and in previously obtanied pH value. pHi=pHa, pH2=pHb And optimal pH values were found to be 6.15, 8.68 and 7.415_respectively. Km and Vmax values for the enzyme were found by using Michaelis-Menten kinetics in different pH values KM 4.898; 4.7311; 5.004; 1.4615; 0.2483; 1.6666 and Vmax 2.023; 2.431; 2.542; 0.952; 0.117; 0.438 Tippon, Dixon and Webb theories can not be applied to a system contains an oligomeric enzyme and a substrate in a macromolecular structure.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKimyaen_US
dc.subjectAlfa amilazen_US
dc.subjectBacillus subtilisen_US
dc.subjectHidrojenen_US
dc.subjectChemistryen_US
dc.subjectAlpha amylaseen_US
dc.subjectBacillus subtilisen_US
dc.subjectHydrogenen_US
dc.titleBacillus subtilis'ten izole edilen alfa-amilazın aktivitesi üzerine (H+) etkisien_US
dc.title.alternativeThe Effect of (H+) 0n alfa-amilase activity isolated from bacillus subtilisen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorTurmuş, Günay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record