Show simple item record

dc.contributor.advisorTez, Zeki
dc.contributor.authorŞahin, Elif
dc.date.accessioned2020-06-24T12:16:47Z
dc.date.available2020-06-24T12:16:47Z
dc.date.issued1998
dc.date.submitted1998
dc.identifier.citationŞahin, E. (1998). Pamuk elyafı üzerinde çeşitli direkt boyaların (Direct red 80, direct yellow 50, direct blue 79) ve bunların ikili ve üçlü karışımlarının sorpsiyonunun incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/5724
dc.description.abstractÜç direkt boyanın (C. /. Direct Yellow 50, C. I. Direct Red 80, C. I. Direct Blue 79) denge sorpsiyon izotermleri incelendi ve bu boyaların tekli, ikili ve üçlü karışımları saf pamuk üzerine uygulandı. Saf pamuk üzerine aynı boya konsantrasyonu ve tuz (NaCl) kul lanıldığı zaman, boyaların ikili ve üçlü karışımlarının, tekli boyalara göre daha düşük sorpsi yon verdiği gözlendi. Özel bir boyama programı uygulanarak sorpsiyon izotermlerine ait deneysel veriler elde edildi. Elde edilen izotermlerin Langmuir tipine uygun oldukları görül dü. Bu izotermlere ilişkin çeşitli istatistiksel değerler hesaplanarak yorumlandı. Ayrıca reçetesi ve koşulları belli, büyük bir çoğunluğu orta haslık değerlerine sahip, endüstriyel ölçekte kullanılabilen kırka yakın boyanmış pamuk örnekleri içeren bir renk k atalogu elde edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe equilibrium sorption isotherms of three direct dyes (C. /. Direct Yellow 50, C. I. Direct Red 80, C. I. Direct Blue 79) and their binary and tertiary mixtures on purified cotton fiber were studied. It was observed that the sorption of each dye on cotton fiber, binary or tertiary mixtures were lower than their sorption when applied singly at same salt (NaCl) and dye concentration. A special dyeing process was applied and the experimental data for the sorption isotherms was obtained. The sorption isotherm values fitted on Lang- muir sorption isotherm. Statistical values were calculated and interpreted. In addition, the color catalog which contains approximately forty dyed cotton samples were obtained. It is applicable industrial scale, with medium fastness and also their optimum conditions were determined.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectKimyaen_US
dc.subjectBoyalaren_US
dc.subjectElyafen_US
dc.subjectPamuken_US
dc.subjectChemistryen_US
dc.subjectDyesen_US
dc.subjectFibreen_US
dc.subjectCottonen_US
dc.titlePamuk elyafı üzerinde çeşitli direkt boyaların (Direct red 80, direct yellow 50, direct blue 79) ve bunların ikili ve üçlü karışımlarının sorpsiyonunun incelenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorŞahin, Elif


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record