Sistem yöneticileri, oturum açarak ilgili dokümanı görebilirler.

Oturum aç

Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin.

Pamuk elyafı üzerinde çeşitli direkt boyaların (Direct red 80, direct yellow 50, direct blue 79) ve bunların ikili ve üçlü karışımlarının sorpsiyonunun incelenmesi

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.