Show simple item record

dc.contributor.advisorAtalay, Durmuş Ali
dc.contributor.authorEsgici, Reşat
dc.date.accessioned2020-06-24T11:30:50Z
dc.date.available2020-06-24T11:30:50Z
dc.date.issued1998
dc.date.submitted1998
dc.identifier.citationEsgici, R. (1998). Diyarbakır kuru şartlarında fırat 93 makarnalık buğday çeşisdinde (Triticum durum l.) farklı azot dozlarının verim ve verim unsurları üzerine etkisi. Yüksek lisans tezi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/5714
dc.description.abstractBu araştırma, 1996/1997 yetiştirme döneminde Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme alanında yağışa dayalı olarak yürütülmüştür. Araştırmanın amacı 6 farklı azot dozunun (0,3,6,9,12 ve 15 kg/da) Fırat 93 makarnalık buğday çeşidinin verim ve verim unsurlarına olan etkisini incelemektir. Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Çalışmada, farklı azot dozları arasınd a veri m v e veri m unsurlar ı yönü nden öneml i farklılıklar bulunmuştur. Tane verimi 416.2 - 360.5 kg/da arasında değişmiştir. En yüksek tane verimi 416.2 kg/da ile 12 kg/da azot dozundan elde edilmiştir. Ancak tane verimi 6-15 kg'da arasında azot dozlarından önemli derecede etkilenmiştir.en_US
dc.description.abstractThis thesis research was conducted during the 1996/1997 growing season under rainfed conditions, at the Experimental Farm of the Faculty of Agriculture at Dicle University in Diyarbakır. The objective of this study was to investigate the effects of various nitrogen doses (0, 3, 6, 9, 12 and 15 kg da"1 ) on the yield and yield attributes of durum wheat cultivar "Fırat 93". The experiment had randomized block design with three replications. Nitrogen doses had significant effects on the yield and several yield characters studied. The seed yield changed from 360.5 to 416.2 kg da"1. The highest seed yield was obtained when 12 kg da"1 nitrogen dose was applied although seed yield did not differ significantly for the nitrogen dose between 6 and 15 kg da"1.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectZiraaten_US
dc.subjectAzot dozuen_US
dc.subjectBuğdayen_US
dc.subjectMakarnalık buğdayen_US
dc.subjectVerim öğelerien_US
dc.subjectAgricultureen_US
dc.subjectNitrogen doseen_US
dc.subjectWheaten_US
dc.subjectDurum wheaten_US
dc.subjectYield componentsen_US
dc.titleDiyarbakır kuru şartlarında fırat 93 makarnalık buğday çeşisdinde (Triticum durum l.) farklı azot dozlarının verim ve verim unsurları üzerine etkisien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.authorID115000en_US
dc.contributor.authorID0000-0003-3875-5647en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorEsgici, Reşat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record