Show simple item record

dc.contributor.authorTopaloğlu, Uğur
dc.contributor.authorAkbalık, Mehmet Erdem
dc.contributor.authorSağsöz, Hakan
dc.contributor.authorKetani, Muzaffer Aydın
dc.contributor.authorSaruhan, Berna Güney
dc.date.accessioned2020-03-18T05:56:50Z
dc.date.available2020-03-18T05:56:50Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationTopaloğlu, U., Akbalık, M. E., Sağsöz, H., Ketani, M. A. ve Saruhan, B. G. (2019). Kekliklerin ovaryum ve testis dokularında bazı metabolik hormonların dağılımı. Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 12(2), 132-136.en_US
dc.identifier.issn1308-0679
dc.identifier.issn1307-9972
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/4898
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/911047
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpJM01EUTNOdz09
dc.description.abstractSunulan çalışma keklik ovaryum ve testisinde ghrelin, leptin ve obestatin hormonlarının dağılımlarını göstermek amacıyla yapılmıştır. Materyal olarak 5 dişi (360-420 g) ve 5 erkek (480-540 g) olmak üzere toplam 10 tane sağlıklı yetişkin keklik (Chukar partridge) kullanıldı. Keklik genital sisteminden elde edilen doku örnekleri %10’luk formol-alkol solüsyonunda tespit edildikten sonra rutin histolojik işlemlerden geçirildi ve peptidlerin lokalizasyonunu göstermek amacı ile immunohistokimya boyaması yapıldı. Bu peptidlerin testisin seminifer tubullerinde ve bazı interstisyel hücrelerinde; ovaryumun ise germinatif epitelinde, folliküllerde ve stromadaki bazı bağ doku hücrelerinde lokalize olduğu gözlendi. Böylece incelenen peptidlerin kanatlı genital sistem organlarından testis ve ovaryum üzerinde fonksiyonel bir etkileri olabileceği düşünüldü.en_US
dc.description.abstractThe study was conducted to show the distribution of ghrelin, leptin and obestatin hormones in partridge ovary and testis. A total of 10 healthy adult partridges (Chukar partridge) were used as material 5 females (360-420 g) and 5 males (480-540 g). Tissue samples obtained from the partridge genital system were detected in 10% formol-alcohol solution and then subjected to routine histological procedures and immunohistochemical staining was performed to show the localization of the peptides. These peptides were observed to be localized in seminiferous tubules and some interstitial cells of testes and germinative epithelium of ovary, follicles and some connective tissue cells in stroma. Thus, it was thought that the peptides examined could have a functional effect on testes and ovaries from poultry genital system organs.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi Veteriner Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectGhrelinen_US
dc.subjectLeptinen_US
dc.subjectObestatinen_US
dc.subjectOvaryumen_US
dc.subjectTestisen_US
dc.subjectOvaryen_US
dc.subjectTestesen_US
dc.titleKekliklerin ovaryum ve testis dokularında bazı metabolik hormonların dağılımıen_US
dc.title.alternativeDistribution of some metabolic hormones in partridge's ovary and testicular tissuesen_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage132en_US
dc.identifier.endpage136en_US
dc.relation.journalDicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.authorID227468en_US
dc.contributor.authorID181074en_US
dc.contributor.authorID116181en_US
dc.contributor.authorID6875en_US
dc.contributor.authorID187821en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-8306-491Xen_US
dc.contributor.authorID0000-0001-9898-0593en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-5456-697Xen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-1546-9747en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-5111-5524en_US
dc.relation.publicationcategory0-Belirleneceken_US
dc.contributor.institutionauthor0-Belirlenecek


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record