Show simple item record

dc.contributor.authorSaruhan, Berna Güney
dc.contributor.authorTopaloğlu, Uğur
dc.contributor.authorAkbalık, Mehmet Erdem
dc.contributor.authorKetani, Muzaffer Aydın
dc.contributor.authorSağsöz, Hakan
dc.date.accessioned2020-03-13T16:12:17Z
dc.date.available2020-03-13T16:12:17Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationSaruhan, B. G., Topaloğlu, U., Akbalık, M. E., Ketani, M. A. ve Sağsöz, H. (2016). Erişkin boğa ve koç duktus deferensin de MHC sınıf II antijenlerinin dağılımı. Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 1(1), 42-47.en_US
dc.identifier.issn1308-0679
dc.identifier.issn1307-9972
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/4860
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/308239
dc.description.abstractMHC sınıf II molekülleri, antijen- spesifik bağışıklık tepkisinin başlatılması için kritik öneme sahiptir. Bu çalışmada, normal boğa ve koç duktus deferensin de (DD) MHC II pozitif hücrelerin immünohistokimyasal teknik kullanılarak dağılımları araştırıldı. Yerel bir kesimhaneye getirilen sağlıklı ve olgun 8 adet boğa ve koç’dan alınan doku örnekleri çalışma için toplanmıştır. MHC II pozitif hücrelerini göstermek için streptavidin-biotin peroksidaz kompleks boyama yöntemi kullanılmıştır. MHC II pozitif hücreleri, her iki türün yüzey epitelinde, bağ dokusunda, düz kas hücrelerinde ve damarların bazı endotel hücrelerinde görülmüştür. Sonuç olarak, DD'nin MHC II proteinleri için spesifik bir dağılım sergilediği ve iki farklı hayvan türünde de değişken bir fonksiyonel öneme sahip olduğu belirlendi.en_US
dc.description.abstractMHC class II molecules thereby are critical for the initiation of the antigen-specific immune response. In this study, we investigated the distribution of MHC II-positive cells in the normal bull and ram ductus deferens (DD) using an immunohistochemical technique. The tissue samples of taken from 8 of the healthy and mature male bull and ram were collected from a local slaughterhouse. Streptavidin-biotin peroxidase complex staining was used to detect MHC II+ cells. MHC II+ cells were found in the surface epithelium, connective tissue, smooth muscle cell and some endothelial cells of the vessels in both species. In conclusion the present findings exhibited a specific pattern of distribution for MHC II proteins under study, sug-gesting a variable functional significance of the DD in the two different animal species.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi Veteriner Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectBoğaen_US
dc.subjectDuktus deferensen_US
dc.subjectİmmunohistokimyaen_US
dc.subjectKoçen_US
dc.subjectMHC sınıf IIen_US
dc.subjectBullen_US
dc.subjectDuctus deferensen_US
dc.subjectImmunohistochemistryen_US
dc.subjectMHC class IIen_US
dc.subjectRamen_US
dc.titleErişkin boğa ve koç duktus deferensin de MHC sınıf II antijenlerinin dağılımıen_US
dc.title.alternativeDistribution of class II major histocompatibility antigens in the ductus deferens of the adult bull and ramen_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage42en_US
dc.identifier.endpage47en_US
dc.relation.journalDicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.authorID181074en_US
dc.contributor.authorID187821en_US
dc.contributor.authorID227468en_US
dc.contributor.authorID6875en_US
dc.contributor.authorID116181en_US
dc.relation.publicationcategory0-Belirleneceken_US
dc.contributor.institutionauthor0-Belirlenecek


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record