Show simple item record

dc.contributor.authorSaruhan, Berna Güney
dc.contributor.authorDereli, Selman
dc.date.accessioned2020-03-12T13:21:31Z
dc.date.available2020-03-12T13:21:31Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationSaruhan, B. G., Dereli, S. (2014). Lenfosit çeşitleri ve immun sistemdeki görevleri. Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 1(1), 41-48.en_US
dc.identifier.issn1308-0679
dc.identifier.issn1307-9972
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/4846
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/308186
dc.description.abstractİmmün sistem ile ilişkili dokularda, lenfositler küçük, orta ve büyük olmak üzere üç grup olarak belirlenebilirler. Lenfositler en yaygın olan agranülositler olup total kan lökositlerinin yaklaşık% 30'unu oluştururlar. Vücutta başlıca 2 tip lenfosit bulunur: T lenfositler (timusa bağlı lenfositler) ve B lenfositler (kanatlılarda bursa fabriciusa bağımlı olan lenfositler). Bu 2 hücre tipi kan da smear veya doku kesitleriyle ayırt edilemez, ancak B ve T lenfositler elektron mikroskobu, enzim histokimya ya da immun floresan gibi yöntemlerle yüzey özellikleri belirlenerek tanınabilir. Blenfositler birkaç defa bölünebilir, büyük hücre kolonileri halinde daha fazla B lenfosit üretirler ki antikorların üretiminde yer alan plazma hücrelerine farklılaşırlar.T lenfositler bölünüp çoğalarak olgunlaşır ve yardımcı, baskılayıcı, öldürücü lenfositler olarak farklanırlar.en_US
dc.description.abstractIn the tissues associated with the immun system, three groups of lymphocytes can be identified according to size; small, medium, and large. Lymphocytes are the most common agranulocytes and account for about 30% of the total blood leukocytes. Two functionally distinct types of lymphocytes are present in the body: T lymphocytes (T cells, tymus-depend ed lymphocytes) and B lymphocytes (B cells, in the Bursa of Fabricus in birds). These two cell types are indistinguishable in blood smears or tissue sections, but electron microscopy enzyme cytochemistry, immunofluorescence and immunocytochemical staining for different types of receptors on their cell surface must be used to identify them. B lymphocytes may divide several times, producing more B lymphocytes and large clones of cells that differentiate into plasma cells involved in the production of antibodies.T lymphocytes may undergo several rounds of cell division, producing cells that differentiate into T lymphocytes (cytotoxic T lymphocytes, helper T lymphocytes, or supressor T lymphocytes ).en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherThe types of lymphocytes and their functions in the immune systemen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectFonksiyonen_US
dc.subjectT-lenfositen_US
dc.subjectB-lenfositen_US
dc.subjectFunctionen_US
dc.subjectT-lymphocytesen_US
dc.subjectB- lymphocytesen_US
dc.titleLenfosit çeşitleri ve immun sistemdeki görevlerien_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage41en_US
dc.identifier.endpage48en_US
dc.relation.journalDicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.authorID187821en_US
dc.relation.publicationcategory0-Belirleneceken_US
dc.contributor.institutionauthor0-Belirlenecek


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record