Show simple item record

dc.contributor.advisorYagır, Mehmet Yusuf
dc.contributor.authorÖn, Muhammet Hanifi
dc.date.accessioned2020-03-03T11:57:31Z
dc.date.available2020-03-03T11:57:31Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-07-13
dc.identifier.citationÖn, M. H. (2018). Ana konuları ekseninde insan suresinin tefsiri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/4788
dc.descriptionLisansüstü tezlerin elektronik ortamda toplanması, düzenlenmesi ve erişime açılması konusuna ilişkin yök'ün 18.06.2018 tarihli yönergesine istinaden artık bu tarihten sonra gizlilik şartı aranmayan bütün tezler erişime açılacaktır.en_US
dc.description.abstractÇalışmamızın konusunu ana konuları ekseninde İnsan Suresi oluşturmaktadır. İlk bölümünü Kâinat ve İnsan oluşturmaktadır. Bu bölümde evrenin yaratılışı süreç ve merhaleleriyle birlikte incelenmiştir. Ebu'l Beşer Hz. Âdem'in (a.s.) topraktan yaratılması mevzusu ve insan nev'inin yaratılışı hem bağımsız hem de evrenin yaratılışıyla kronolojik bağlamda ilişkilendirilerek ele alınmıştır. Akabinde insanın sorumlu bir varlık kılınması ve bu doğrultuda kendisine imtihan aracı olarak akıl, görme ve işitme gibi kuvvetlerin verilmesi değerlendirilmiştir. İkinci bölümün ana konusunu ahiret hayatı oluşturmaktadır. Bu bölüm kâfirler için hazırlanan cehennem azabıdan, müminlerin cennette kavuşacakları lütuflar, cennet nimetleri ve yaşantısından, cenneti hak eden kulların dünyadaki niteliklerinden müteşekkildir. Çalışmanın son bölümü nübüvvet ile ilgili meselelerden oluşmaktadır. Bu bölüm Kur'an'ın nuzûlü, Allah Rasülüne (s.a.v.) ve onun şahsında ümmetine, kâfirlerin baskı ve zulümlerine karşı yapılması gereken zikir ve namaz gibi bir takım ibadet ve emirleri içermektedir.en_US
dc.description.abstractThe subject of our work is constituted by the Surah Al-Insan on the basis of the main themes. The first part is composed of the Universe and the Human. In this part, creation of the universe is investigated with the process and stages. The creation of the Prophet Adam (a.s.) from the soil and the creation of the humankind are handled in relation to both the independent and the creation of the universe in a chronological context. In the following, it is evaluated that the human being is made a responsible entity and in this direction the forces such as mind, vision and hearing are given to him as an examiner. The second part is constituted by the life of the Hereafter. This part consists of the hell torments prepared for the unbelievers, the graces of believers in heaven, heavenly blessings and life, qualities of people who deserve paradise in the world. The last part of the work is about prophecy. This part includes coming of the Qur'an, a number of worship and commands such as dhikr and salaat that must be done against the oppression and persecution of the unbelievers for Messenger of Allah (s.a.v.) and his Ummah.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTefsiren_US
dc.subjectİnsanen_US
dc.subjectYaratılışen_US
dc.subjectCenneten_US
dc.subjectNimeten_US
dc.subjectTesellien_US
dc.subjectTafsiren_US
dc.subjectHumanen_US
dc.subjectCreationen_US
dc.subjectHeavenen_US
dc.subjectBlessingen_US
dc.subjectConsolationen_US
dc.titleAna konuları ekseninde insan suresinin tefsirien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tefsir Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorÖn, Muhammet Hanifi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record