Show simple item record

dc.contributor.authorTürk, Ömer
dc.contributor.authorÖzerdem, Mehmet Siraç
dc.contributor.authorAkpolat, Nezahat
dc.date.accessioned2020-02-27T10:55:26Z
dc.date.available2020-02-27T10:55:26Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationTürk, Ö., Özerdem, M.S. ve Akpolat, N. (2015). Gözler açık/kapalı durumunda EEG bantlarındaki frekans değişiminin güç spektral yoğunluğu ile belirlenmesi. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi. 6(2), 131-138.en_US
dc.identifier.issn1309-8640
dc.identifier.issn2146-4391
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/4578
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/302851
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRrek56YzJOZz09
dc.description.abstractElektroensefalogram (EEG) işareti, beyindeki elektriksel aktivite hakkında bilgi edinmek amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, gözün açık ve kapalı durumunda EEG de görülen değişimin güç spektral yoğunluğu (GSY) incelenmiş olup, frekans değişiminin hangi aralıkta etkin olduğu farklı yaklaşımlar ile kabaca belirlenmiştir. Belirlenme sürecinde dalgacık yöntemi (DD) kullanılarak, işaret alt bandlarına ayrıştırılmıştır. GSY tahmini için klasik yöntemlerden Welch metodu ile işaret modelleme sürecini kullanan parametrik yöntemlerden Burg ve Yule-Walker yöntemleri kullanılmıştır. Gözler açık durumuna göre gözler kapalı iken EEG’de alfa ritminde yer alan frekansların baskın olduğu görülmüştür. Güç spektral yoğunluk hesabında, parametrik yöntemler ile işaretlerdeki var olan farklılıkların daha belirgin görülebilmesine olanak sağladığı görülmüştüren_US
dc.description.abstractElectroencephalogram (EEG) sign is extensively used to obtain the information about the electrical activities in brain. In this study, the changes of the power spectral density (PSD) in the EEG data during eyes-closed and eyes-open states were analyzed. In the analysis, the interval of dominant frequencies was roughly determined with different approaches. The EEG signal is separated into sub bands with wavelet transform (WT). The Welch method which is the one of the classical methods was used for PSD prediction and the Burg and YuleWalker parametric methods were used also for PSD prediction of the EEG signal. It was observed that the alpha rhythm is dominant band in the eyes closed state compared to eyes open state. It is also seen that the differences between the signals can be reveal with parametric methods compared to nonparametric methods.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectGüç spektral yoğunluğuen_US
dc.subjectWelchen_US
dc.subjectBurgen_US
dc.subjectYule Walkeren_US
dc.subjectDalgacık dönüşümüen_US
dc.subjectPower spectral densityen_US
dc.subjectWavelet transformen_US
dc.titleGözler açık/kapalı durumunda EEG bantlarındaki frekans değişiminin güç spektral yoğunluğu ile belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermination of changes in EEG bands frequencies with PSD in eyes open/closed conditionsen_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage131en_US
dc.identifier.endpage138en_US
dc.relation.journalDicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisien_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümüen_US
dc.contributor.authorID36726en_US
dc.contributor.authorID115848en_US
dc.contributor.authorID9540en_US
dc.relation.publicationcategory0-Belirleneceken_US
dc.contributor.institutionauthor0-Belirlenecek


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record