Show simple item record

dc.contributor.authorÖzalp, Burhan
dc.contributor.authorCalavul, Abdulkadir
dc.contributor.authorTaşkan, Sinan
dc.contributor.authorYıldırım, Mirza
dc.date.accessioned2020-02-18T13:20:20Z
dc.date.available2020-02-18T13:20:20Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationÖzalp, B., Calavul, A., Taşkan, S., Yıldırım, M. (2018). The Demographics of patients with skin cancer who underwent surgery in Diyarbakır and performed surgical techniques. Dicle Tıp Dergisi. 45(2), 147-155en_US
dc.identifier.issn1300-2945
dc.identifier.issn1308-9889
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/4475
dc.identifier.urihttp://www.diclemedj.org/upload/sayi/69/Dicle%20Med%20J-03275.pdf
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpnMk5qTXlNZz09
dc.description.abstractObjective: The major factor for developing malignant skin cancers is sunlight exposure. This study aimed to evaluate the demographics of patients with skin cancers who underwent surgery in Diyarbakır where the population is exposed to more sunlight than most other Turkish cities. Methods: The medical records of patients who underwent surgery for malignant skin cancer excision between 2011 and 2016 were searched using University Hospital’s patient database program. Data about patients’ demographics, cancer features, and the surgical techniques performed were collected. Results: Over a 5-year period, 190 patients underwent surgical excision. The male to female ratio was 1.56, and the mean age was 65.8 ± 15.7 (range, 20-94) years. The most common skin cancer was basal cell carcinoma (n=138, 72.7%), followed by squamous cell carcinoma (n=45, 23.7%) and malignant melanoma (n=5, 2.6%). The most common surgery was primary excision, which was performed in 90 of 190 patients (47.36%); tissue reconstruction with a skin graft or flap surgery was required for the remaining 100 (52.63%), showing a significant difference (p<0.001). Conclusion: Basal cell carcinoma is the most common skin cancer, and less than half of the patients sought treatment immediately after they recognized the lesion. The public should be educated about skin cancers to increase early diagnosis and encourage timely treatment, thereby decreasing morbidity and mortality from skin cancer. Keywords: Skin cancer; basal cell carcinoma; squamous cell carcinoma; skin cancer surgery; sunlight exposureen_US
dc.description.abstractAmaç: Deri kanseri oluşumuna neden olan en önemli etken güneş ışığına maruziyettir. Bu çalışma, yerel halkın Türkiye’nin çoğu ilinden daha fazla güneş ışığına maruz kaldığı Diyarbakır’da deri kanseri nedeniyle ameliyat olan hastaların demografik özelliklerini incelemeyi amaçlamaktadır. Yöntemler:2011 ile 2016 yılları arasında deri kanserinin eksizyonu amacıyla ameliyat edilen hastaların tıbbi kayıtları, Üniversite Hastanesi tıbbi otomasyon program kullanılarak tarandı. Hastaların demografik özellikleri, deri kanserlerinin özellikleri ve uygulanan cerrahi tekniklere ait bilgiler toplandı. Bulgular: Beş yıldan fazla bir sürede, 190 hasta ameliyate dildi. Erkek/kadın oranı 1,56 ve ortalama hasta yaşı 65,8 ± 15,7 ( 20-94 arası ) yıldı. Deri kanserinin hastalar tarafından farkedilmesiyle tedavi için başvuru arasında geçen zaman ortalama 24.5 aydı (1-180ay). En sık görülen deri kanseri bazal hücreli karsinomken( n = 138, 72,7),bunu skuamöz hücreli karsinom (n= 45, %23,7) ve malignmelanom (n=5, %2,6) takip etmekteydi. En sık gerçekleştirilen cerrahi yöntem, 190 hastanın 90 tanesinde (%47.36) uygulanan tümöreksizyonu ve primer deri onarımıyken, geri kalan 100 hastada (%52.63) deri grefti, flep ya da combine cerrahi ile doku rekonstrüksiyonu gerekti. Primer onarım ile diğer cerrahi tekniklerin sayıları arasında istatistiksel olarak anlamlı derecede birfark vardı (p<0.001). Sonuç:Bazal hücreli karsinom en sık görülen deri kanseri olup hastaların sadece yarıdan daha azı lezyonu fark eder etmez tedavi için başvurmaktadır. Toplum, erken teşhis oranını arttırmak ve deri kanserlerinin neden olduğu morbiditeyi azaltmak için deri kanserleri hakkında eğitilmeli ve zamanında tedavi için cesaretlendirilmelidir. Anahtar Kelimeler: Deri kanserleri, bazal hücreli karsinom, deri kanseri cerrahisi, güneş ışığına maruziyet.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi Tıp Fakültesien_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 United States*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/*
dc.subjectSkin canceren_US
dc.subjectBasal cell carcinomaen_US
dc.subjectSquamous cell carcinomaen_US
dc.subjectSkin cancer surgeryen_US
dc.subjectSunlight exposureen_US
dc.subjectDeri kanserlerien_US
dc.subjectBazal hücreli karsinomen_US
dc.subjectDeri kanseri cerrahisien_US
dc.subjectGüneş ışığına maruziyeten_US
dc.titleThe Demographics of patients with skin cancer who underwent surgery in Diyarbakır and performed surgical techniquesen_US
dc.title.alternativeDiyarbakır ve çevresinde deri kanseri nedeniyle ameliyat edilen hastaların demografik özellikleri ve uygulanan cerrahi teknikleren_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.volume45en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage147en_US
dc.identifier.endpage155en_US
dc.relation.journalDicle Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentDepartment of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Dicle University, School of Medicineen_US
dc.contributor.authorID236751en_US
dc.contributor.authorID218117en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-6790-128Xen_US
dc.relation.publicationcategory0-Belirleneceken_US
dc.contributor.institutionauthor0-Belirlenecek
dc.identifier.doi10.5798/dicletip.424981en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 3.0 United States