Show simple item record

dc.contributor.authorPolat, Hasan
dc.contributor.authorÖzerdem, Mehmet Siraç
dc.date.accessioned2020-02-03T12:57:21Z
dc.date.available2020-02-03T12:57:21Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationPolat, H., Özerdem, M.S. (2016). Görsel-işitsel uyaranlar kaynaklı oluşan duyguların EEG işaretleri ile sınıflandırılması. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, 7(1), 33-40en_US
dc.identifier.issn1309-8640
dc.identifier.issn2146-4391
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/4375
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/302866
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpVd056TXpNdz09
dc.description.abstractBu çalışmada, görsel-işitsel uyaranlar kaynaklı oluşan farklı duygu durumlarına ilişkin EEG işaretlerinin sınıflandırılması amaçlanmıştır. Katılımcıların duygu durumlarını belirlemek için kişisel değerlendirme modeli (SAM, Self Assessment Manikins) görselleri kullanılmıştır. Katılımcılar, kendilerine sunulan görselişitsel uyaranları değerlik, baskınlık, aktivasyon ve beğenme açısından değerlendirmişlerdir. Bu değerlendirmelere göre katılımcıların pozitif ve negatif duygu durumlarına ilişkin EEG işaretleri sınıflandırılmıştır. EEG işaretlerinden ayrık dalgacık dönüşümü (ADD) kullanılarak öznitelik çıkarımı yapılmıştır. ADD kullanılarak elde edilen öznitelik vektör boyutlarının azaltılması için istatistiksel işlemler uygulanmıştır. Sınıflandırıcı olarak ise yapay sinir ağları (YSA) uygulanmıştır. YSA ilk olarak kanal tespiti için kullanılmıştır. Böylelikle, en iyi sınıflandırma performansı sunan EEG kanalları tespit edilmiştir. Tespit edilen EEG kanallarının öznitelikleri birleştirilerek, nihai öznitelik vektörleri elde edilmiştir. Farklı duygu durumları için elde edilen nihai öznitelik vektörleri YSA ile sınıflandırılmıştır. Önerilen bütün işlemler, her katılımcı için ayrı bir şekilde uygulanmıştır. Sınıflandırma işlemi sonunda maksimum sınıflandırma doğruluğu %90 ve 20 katılımcı için ortalama sınıflandırma doğruluğu ise %76.25 olarak elde edildiği görülmüştür.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectEEGen_US
dc.subjectDuyguen_US
dc.subjectSınıflandırmaen_US
dc.subjectDalgacık dönüşümüen_US
dc.subjectYSAen_US
dc.subjectEmotionen_US
dc.subjectClassificationen_US
dc.subjectWavelet transformen_US
dc.titleGörsel-işitsel uyaranlar kaynaklı oluşan duyguların EEG işaretleri ile sınıflandırılmasıen_US
dc.title.alternativeClassification of Emotions Based on Audio-Visual Stimulus by EEG Signalsen_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage33en_US
dc.identifier.endpage40en_US
dc.relation.journalDicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisien_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümüen_US
dc.contributor.authorID47403en_US
dc.contributor.authorID115848en_US
dc.relation.publicationcategory0-Belirleneceken_US
dc.contributor.institutionauthor0-Belirlenecek


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record