Show simple item record

dc.contributor.advisorCoşkun, Yüksel
dc.contributor.authorKarakoyun, Zozan
dc.date.accessioned2019-05-07T12:37:54Z
dc.date.available2019-05-07T12:37:54Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2018-06-27
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/4242
dc.description.abstractPipistrellus kuhlii Palearktik bölgede geniş dağılış gösteren küçük bir yarasa türüdür. Avrupa'dan Kuzey Afrika'ya ve Hindistan'a uzanan geniş bir dağılışa sahiptir. Bu çalışmada Diyarbakır'ın Eğil yöresinden farklı iki lokaliteden toplanan 11 (10♀♀, 1♂♂) Pipistrellus kuhlii örneğinin morfolojik ve karyolojik özellikleri incelenmiştir. Kromozomlar geleneksel boyama teknikleriyle incelenmiştir. Dış ve baş iskeleti ölçüleri alındı ve ayrıca arazi notları kaydedilmiştir. Diploid kromozom sayısı 2n = 44, kromozomal kol sayısı NF = 54 ve otozomal kromozom sayısı NFa =50'dir. X kromozomu orta büyüklükte metasentrik, Y kromozomu nokta şeklinde olup, son akrosentrik kromozom çiftlerinden daha küçüktür. Morfolojik karakterler, ölçüler ve karyolojik özellikler daha önce yayınlanmış çalışmalarla karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmalı çalışma sonucunda, tragus ve üst diş özellikleri dışında diğer morfolojik ve karyolojik özellikler Türkiye'deki Pipistrellus kuhlii özelliklerine sahiptir. Sonuçlar, bu türün Pipistrellus kuhlii ikhwanius gibi alttür kompozisyonu hakkında bazı taksonomik sorunların olduğunu ve açıklığa kavuşturulması gerektiğini ortaya koymuştur.en_US
dc.description.abstractKuhl's Pipistrelle (Pipistrellus kuhlii) is a small and widespread bat species in Palearctic region. It has a large range extending from Europe, through North Africa to India. In this study the morphological and karyological peculiarities of 11 (10♀♀, 1♂♂) specimens of Pipistrellus kuhlii collected from two different localities of Diyarbakır-Eğil province were examined. The chromosomes were examined by conventional staining techniques. External and cranial measurements were taken and also field notes were recorded. The diploid chromosome number is 2n=44, fundamental chromosome number is NF=54 and autosomal chromosome number is NFa=50. The X chromosomes are medium sized metacentrics and Y chromosome is dot-like which is smaller than the last acrocentric autosomal pairs. The morphological characters, measurements and karyological peculiarities were compared with previously published accounts. On the basis of this comparative study, these specimens have the same morphological and karyological features of Pipistrellus kuhlii examined in Turkey but other than shape of tragus and upper teeth peculiarities. The results revealed that some taxonomic questions still require clarification about the subspecies composition of this species such as Pipistrellus kuhlii ikhwanius.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectChiropteraen_US
dc.subjectVespertilionidaeen_US
dc.subjectPipistrellus kuhliien_US
dc.subjectMorfolojien_US
dc.subjectKaryolojien_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectChiropteraen_US
dc.subjectKaryologyen_US
dc.subjectMorphologyen_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.titleDiyarbakır ilinde bulunan Pipistrelus Kuhlii’nin (Kuhl, 1819) morfolojik ve karyolojik özelliklerien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorKarakoyun, Zozan


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record