Show simple item record

dc.contributor.advisorDanış, Ramazan
dc.contributor.authorCan, Alper
dc.date.accessioned2017-05-30T12:05:04Z
dc.date.available2017-05-30T12:05:04Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2008
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/3064
dc.description.abstractDayanak ve amaç: KMN özellikle hastanede yatan ve risk faktörleri taşıyan hastalarda 3. en sık ABY nedenidir. KMN görüntüleme yöntemlerinin son on senedir önemli derece artmasıyla önem kazanmaktadır. KMN öncesinden basit önlemler alınırsa ve risk taşıyan hastalar daha iyi değerlendirilse önlenebilir. Bu çalışmada böbrek yaralanma markırları olarak bilinen idrar sitokinl erinin KMN gelişimi erken tanısında kullanabileceğimizi değerlendirdik. Materyal ve metot: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları kliniğinde yatan ve hastalığından dolayı Bilgisayarlı Tomografi çektiren 85 hasta dâhil edildi. Hastaların kontrast madde verilmeden ve verildikten hemen sonra idrar sitokinlerine bakıldı. Bulgular: 85 hastanın 10 da serum kreatinin değerindeki 0,5 mg/dl yükselme ölçüt alınarak KMN tanısı konuldu. Çalışma sonucunda idrarda idrar sitokinlerinden IL –1, IL–6 ve IL–8 de işlem öncesi ve sonrasında istatiksel olarak anlamlı artış bulundu (p değerleri sırasıyla 0.013, 0.000, 0.020). Sonuç: KMN önlenebilinir bir ABY nedeni olduğundan erken tanının olası önemli bir ABY oluşumunu engeller. Erken tanı için id rar sitokinleri kullanıla bilinir. Ama bu konuda daha geniş ve homojen hasta gruplarının seçildiği kapsamlı bir araştırmaya gerek vardır. Kelimeler: KMN, İdrar sitokinlerien_US
dc.description.abstractAim and Objective: Contrast madia inducede nephropathy (CIN) is the third most common cause of acute renal failure (ARF) among patients who are admitted to hospital and who have risk factors.Thanks to the advances in CIN imaging techniques, these systems have gained in importance over the last decade. CIN can be prevented if simple measures are taken earlier, and those patients having risk are evaluated better. In this study, we tried to assess whwether we could use urinary cytokines known as renal scar m arkers in theearly diagnosis of CIN. Material and Method: A total of 85 patients who were admitted to the Clinik of Internal Diseases, medical Fatulty, Dicle University, and whose compuliterized Tomography was taken, were included into the stu dy. Urinary cytokines of the patientes were checked before and after administering contrast matter. Findings: The diagnosis of CIN was made by taking 0,5 mg/dl of increase İn serum kreatinin level as criteria in 10 patients. As a result of the study, a statistically significant increase was found before and after procedure in urinary cytokines, such as IL–1, IL–6 and IL–8, which can earily be worked out in urine (p:0.013, 0.000, 0.020) Conclusion: Since CIN is a preventable cause of ARF, its early diadnosis can hinder a probable major ARF development. Accordingly, urinary cytokines can be used for early diagnosis. However, there is need for a more comprehensive study in which langer and more homogenuous patients groups are involved. Key words : CIN, Urinary cytokinesen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKontrast madde nefropatisi (KMN)en_US
dc.subjectİdrar sitokinlerien_US
dc.subjectUrinary cytokinesen_US
dc.subjectContrast madia inducede nephropathy (CIN)en_US
dc.titleBT çekilen hastalarda kontrast madde nefropatisi gelişiminin tesbitinde idrar sitokinlerien_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorCan, Alper


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record