Now showing items 40-59 of 59

   Citation
   Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı [89]
   Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı [35]
   Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı [64]
   Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı [2]
   Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mühendislik Bilimleri Ana Bilim Dalı [1]
   Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mühendislik Bilimleri Anabilim Dalı [2]
   Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı [1]
   Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Nükleer Fizik Anabilim Dalı [1]
   Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı [22]
   Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı [124]
   Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Ana Bilim Dalı [4]
   Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Mühendisliği Anabilim Dalı [1]
   Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yenilenebilir Enerji Kaynakları [1]
   Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Ana Bilim Dalı [4]
   Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilim Dalı [12]
   Dicle Üniversitesi, Fen Fakültesi ,Biyoloji Bölümü [1]
   Dicle Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü [1]
   Dicle Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Anabilim Dalı [5]
   Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı [1]
   Dizle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalı [1]