Show simple item record

dc.contributor.advisorCihan, Ahmet
dc.contributor.authorSağanda, Fatime
dc.date.accessioned2017-02-13T08:17:00Z
dc.date.available2017-02-13T08:17:00Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2005
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/2833
dc.description.abstractKültür, bir toplumun tüm yaşam biçimidir. Toplumların kültürünü belirleyen temel etmenler: coğrafi yapı, iklim, din, üretim biçimi, geçmiş yaşantı ve deneyimler ve ihtiyaçlardır. Her toplum, farklı kültürel yapıya sahip olduğu için, ihtiyaçlarını veya sorunlarını farklı davranış veya uygulamalarla çözmeye çalışır. Fakat, toplumların geliştirdikleri bu çözüm yolları, ortaya çıktığı toplumla sınırlı kalmaz ve değişik yollarla başka toplumlara da yayılırlar. Bütün kültür öğeleri sürekli bir etkileşim içerisindedirler. Herhangi bir kültürel öğe diğerlerinden bağımsız olarak incelenemez. Bu nedenle bu çalışmada GAP bölgesindeki kültürel yapı, pek çok özelliğiyle incelenerek, bölgedeki yaşam biçimi ile ilgili genel bir çerçeve oluşturulmaya çalışılmakta, ve bu çerçeve içerisinde çeşitli evlilik örnekleri bağlamında bölgedeki kadın statüsüne vurgu yapılmaktadır. Araştırmanın yöntemi ve kapsamı itibarıyla, bu çalışma sadece sosyolojik değil, aynı zamanda Bölge ile ilgili etnografik ve antropolojik bir çalışma niteliğindedir.en_US
dc.description.abstractCulture is the entire ways of living of a society. The basic determining elements of the culture of a society are geographical structure, religion, climate, past ways of living, needs and form of production. Every society has a different culture, and there fore their needs and problems are solved in different ways. But this method of problemsolving does not remain with the developers only but spreads to other societies. All cultural elements are in continuous interaction. None can be examined independently. For this reason, in this research in order to a constitute general framework about the GAP region (Southeastern Anatolia Region), has examined many of elements of this society to show the various ways of life in the region and in a wide form in relation to different forms of marriages in the region through listening to women stories in order to establish their statues in the region. This research makes sociological, anthropological and etnographic analysis of cultural structure in Southeastern Anatolıa Region.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKültüren_US
dc.subjectCultureen_US
dc.subjectGüneydoğu Anadolu Projesi (GAP)en_US
dc.subjectCoğrafi yapıen_US
dc.subjectAntropolojien_US
dc.subjectAnthropologyen_US
dc.subjectHalk Bilimi (Folklor)en_US
dc.subjectFolkloreen_US
dc.subjectSosyolojien_US
dc.subjectSociologyen_US
dc.titleGAP bölgesinde kültürel yapı ve kadın profilien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorSağanda, Fatime


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record