Users of this system, can login to view this document.

Login

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person.

Diyarbakır ilindeki farklı sosyo-ekonomik seviyeye sahip 13-15 yaş grubu bireylerde; Periodontal problemlerin, çürük yaygınlığının ve bunları etkileyebilecek faktörlerin belirlenmesi

This email address is used for sending the document.