Show simple item record

dc.contributor.advisorOğraş, Sezai
dc.contributor.authorUysal, Ersin
dc.date.accessioned2016-09-23T10:17:27Z
dc.date.available2016-09-23T10:17:27Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2002-06-10
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/2290
dc.description.abstract"Deneysel Tasarımlar ve İstatistiksel Analiz Yöntemleri" adlı bu çalışma dört bölümden meydana gelmiştir. Diğer bölümlere hazırlık niteliğinde olan birinci bölümde Deneysel Tasarımların özellikleri hakkında bazı tanım ve özellikler verilmiştir. İkinci bölümde uygulamalı istatistikte oldukça yoğun kullanım alanı olan, varyans analizi, örnek verilerek açıklanmaya çalışılmıştır, özellikle varyans analizinin kullanımında temel teşkil eden varsayımlar anlatılarak, matematiksel model varsayımları kavram olarak incelenmiştir Üçüncü bölümde, özellikle bilgisayar paket programlarının kullanım sıklığının artması nedeniyle, araştırmacılara yararlar sağlayacağını düşünerek, deneysel çalışmaların matematiksel model denklemlerini ele aldık. Bu nedenle uygulamalı istatistikçilerin kullanmış oldukları deneysel tasarımların özellikleri incelenerek, matematiksel model denklem parametrelerinin elde edilişleri, kullanım durumları ve istatistiksel değerlendirme yöntemleri hakkında açıklamalar yapılmıştır. Dördüncü bölümde ise, Sağlık ve Tarımsal çalışma alanlarında ki örnekler üzerinde, istatistiksel yorumlamalar yapılmıştır.en_US
dc.description.abstractThis study, entitled as "Experimental Designs and Statistical Analysis Methods ", consists of four chapter. In the first chapter, which is of a preparatory nature to the other chapters, several definitions and characteristics of experimental designs were given. In the second chapter, together with relevant examples, we tried to explain variance analysis which has a fairly common usage area in the applied statistics. The hypothesis underlying the variance analysis were described, and mathematical model hypothesis were investigated. In the third chapter, particularly due to the increase in the usage frequency of computer package programs, we dealt with mathematical model equations of experimental studies, considering that this will provide benefits for investigators. Therefore, The characteristics of experimental designs having been used by applied statisticians were examined, and the explanations were made as regards estimations, usage state and statistical evaluation methods of mathematical model equation parameters. In the fourth chapter, however, statistical interpretations were made over application examples in the fields of healts and agriculture.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectDeney tasarımıen_US
dc.subjectExperimental designen_US
dc.subjectVaryans analizien_US
dc.subjectVariance analysisen_US
dc.subjectİstatistiksel analizen_US
dc.subjectStatistical analysisen_US
dc.titleDeneysel tasarımlar ve istatistiksel analiz yöntemlerien_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.authorIDTR166417en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorUysal, Ersin


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record