Show simple item record

dc.contributor.authorGüney, Emrullah
dc.date.accessioned2016-09-02T12:06:11Z
dc.date.available2016-09-02T12:06:11Z
dc.date.issued1993
dc.identifier.citationGüney, E. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da göçer konar aşiretlerin kışlak ve yaylakları. Diyarbakır; Dicle Üniversitesi, 1993.en_US
dc.identifier.isbn975 - 7635 - 03 - 4
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/2234
dc.description.abstractTopograflk, kilimatik. biyolojik özeliklerine göre Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde belirli yüksekliğe sahlp dağlar ve platolar yaylak, vadl ve çukurlukları da kışlak olarak ortaya cıkmıştır. Yaylacılık geleneğinin Anadolu'ya, Göçer -konar Türk aşiretleriyle 1050'li yıllarında geldiği ileri sürülür. Bin yılla yakın bir zamandır yaylaklar ve kışlaklar arasında her yıl ritmik bir göç hareketi sürüp gitmektedir.­ Aşiretler arasinda, sürdürülen yasam düzeni,hayvan besleme yontemleri yayalakta kıslakta konut açısından bazı farklar ortaya çıkmıştır. Örneğin yaz aylarında Munzur dağları ile bağırpaşa dağlarında yaylayan Şavak aşiretinin pertek-çemişgezek arasında Şavak yöresinde kışlakköyleri bulunmaktadır, Hayvan sürülerinin- davar - yaylaya çıkarmaları dışında Şavak aşiretleri yerleşik "sedanter' düzene geçmiş topluluk olarak görebllirlz, Bu aşiretin gecimi tümüyle hayvancılığa da bağlı değildir; Köylerinin çevresindeki tarlalarda çeşitli tarım ürünleri yetiştirirler.. Gocer-Konar aşiretler denilince Doğu Anadolu Bölgesinde ilk akla gelen Beritan aşiretidir, Son 15 Yıldır yoğun isteklerle yerleşik düzene geçmek isteyen bu aşiret, kışları Karacadağ'ın güneye bakan yamaçlarında, Dicle vadisinde, Cizre ve dolaylarında kışlarlar, Kışlakta sabit konutları bulunmaz; çadırlarda yaşarlar, Beritanlılar için değişik yörelerde birçok, köyler satın alınmış, yeni köyler kurulmuş ve isteyen aileler buralara yerleştirilmişlerdir.en_US
dc.description.tableofcontents1 - Dogu ve Güineydoğu Anadolu'da Göçer-Konar aşiretlerin Kışlak ve Yaylakları 1- 25 2 - DiyarbakirIn Firat Havzasında IkI ilcesi: Cüngüş ve Cermik , 26- 60en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofseriesDicle Üniversitesi Gap Araştırma Merkezi Yayınları;2
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectDoğu Anadoluen_US
dc.subjectGüneydoğu Anadoluen_US
dc.subjectGöçmenen_US
dc.subjectYaylaken_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectAşireten_US
dc.titleDoğu ve Güneydoğu Anadolu'da göçer konar aşiretlerin kışlak ve yaylaklarıen_US
dc.typebooken_US
dc.contributor.departmentZiya Gökalp Eğitim Fakültesi, Sosyal Alanlar Bölümü, Coğrafya Eğitimi AnabiIim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryKitap - Ulusalen_US
dc.contributor.institutionauthorGüney, Emrullah


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal