Now showing items 1-2 of 2

  • Ana konuları ekseninde insan suresinin tefsiri 

   Ön, Muhammet Hanifi (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Çalışmamızın konusunu ana konuları ekseninde İnsan Suresi oluşturmaktadır. İlk bölümünü Kâinat ve İnsan oluşturmaktadır. Bu bölümde evrenin yaratılışı süreç ve merhaleleriyle birlikte incelenmiştir. Ebu'l Beşer Hz. Âdem'in ...
  • Risale-i Nur Külliyatı'nda peygamber kıssalarının işleniş tarzı 

   Yagır, Mehmet Yusuf (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Peygamber Kıssaları Kur‟an-ı Kerim‟in önemli bir bölümünü teşkil eder. Bu yüzden peygamber kıssaları tefsir kitaplarında da ayrıntılı olarak işlenir. Son dönemlerde yazılmış bir tefsir eseri olan Risale-i Nur Külliyatı‟ndaki ...