Now showing items 1-1 of 1

    • Diyarbakır örneğinde göç ve kadın 

      Peker, Nezahat (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
      Bu çalışmada "Diyarbakır örneğinde Göç ve Kadın" ilişkisi tartışılmaktadır. Kadının Diyarbakır'a yerleştikten sonra hane içinde ve hane dışında yaşamış olduğu toplumsal değişim göç kuramlarıyla ve yaşanılan yerin toplumsal ...