Now showing items 1-4 of 4

  • Ergenlik döneminde dindarlık eğilimi ve riskli davranışlar arasındaki ilişki 

   Erden, Müslime (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu araştırmanın amacı ergenlik döneminde dindarlık eğilimi ve riskli davranışlar arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Bu araştırmada ortaöğretime devam eden ergenlerin dindarlık eğilimleri ile riskli davranış düzeylerinin ...
  • Mahremiyetin psiko-sosyal yansımaları 

   Sezen, Abdulvahid; Erden, Müslime (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Mahremiyet kavramı hukuki, sosyolojik, psikolojik, felsefi ve antropolojik boyutlara sahip çok yönlü bir kavramdır. Bütün bu alanlarda mahremiyet düşüncesi bireyin toplumla ya da diğer bireylerle ilişkisinde söz konusu ...
  • Ömer Hayyam ve ölüm kaygısı 

   Kula, Tahsin; Erden, Müslime (International Balkan University, 2018)
   “Hepimiz aynı yolun yolcusuyuz.” Kaygı (anksiyete) elemdoğrultusunda artmış bir duygu durumudur. İnsanlar kaygıyı kültürel,toplumsal zihin yapılarına ve düzeylerine göre sözcükler, davranış biçimive eylemlerle anlatmaya ...
  • Varoluşsal kaygı ve din 

   Öz:Araştırma da bireyin varoluşundan getirdiği temel kaygılar ve dinin buna sunmuş olduğu katkılar incelenmiştir. Temel kaygılar; ölüm, yalnızlık, anlamsızlık ve özgürlük olarak sınıflandırılmıştır. Kaygıların temelinde ...