Now showing items 1-2 of 2

    • Harezm Türkçesinde birleşik fiiller 

      ÖZET Eldeki çalışmada, Karahanlı Türkçesiyle Çağatayca arasında geçiş dili kabul edilen Harezm Türkçesindeki birleşik fiiller incelenmiştir. Bunun için bu dönem eserlerinden Kısasü’l-Enbiyâ, Nehcü’l- Ferâdîs, Muînü’l-Mürîd ...
    • Tarihi kuzey Türkçesinde zarf-fiiler 

      Zarf-fıiller, cümlede zarf görevinde kullanılan, fiillerin zarf şekilleridir. Türkçe zarf-fıiller yönünden zengindir. Bu zenginlik, Türkçeye, ifadede kolaylık, anlatımda sadelik, kullanımda pratiklik olarak yansır. Türkçenin ...