Now showing items 1-1 of 1

    • Kummî tefsiri'nde imamet anlayışı 

      Admış, Fuat (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
      Şîa'nın İmâmiyye/İsnâaşeriyye koluna mensup olan Kummî, bazı konulara diğer şiî kollarına nispetle farklı açılardan yaklaşmış ve benimsediği görüşleri mezhebî saikle savunmuştur. Bununla beraber eserinin bazı yerlerinde ...