Now showing items 1-20 of 145

  • 2022 Kalite Eğitimi Çalıştayı 

   Bekler, Fatma Matpan; Yalaz, Seçil; Çılğın, Erdal; Dicle Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü; 0000-0001-8253-9568; 0000-0001-7283-9225; 0000-0003-2365-734X; Bekler, Fatma Matpan; Yalaz, Seçil; Çılğın, Erdal (Dicle Üniversitesi, 2022)
   Üniversitemizde; eğitim öğretim, araştırma geliştirme ve toplumsal katkı çalışmalarında kaliteyi artırmak ve yönetsel süreçleri iyileştirmek üzere, 2017’de başlayan uzun soluklu kalite yolculuğu, 2022 yılında Üniversitemizin ...
  • Adolesan sağlığı ve hastalıkları 

   Adolesan dönemi, spesifik sağlık ve gelişimsel ihtiyaç ve hakların olduğu bir hayat dönemidir. Aynı zamanda bilgi ve becerinin geliştiği, duygular ve ilişkilerle nasıl baş edileceğinin öğrenildiği, yetişkin kimliğinin ...
  • Adolesanda beslenme 

   Organizmanın canlılığı için gerekli gıdanın dışarıdan alınması, ilgili yerlere iletilmesi ve belli yerlerde birtakım değişikliklere uğratılması gerekmektedir.
  • Adolesanda büyüme ve puberte 

   Çocukluk çağı döllenmeyle birlikte başlar ve puberte (ergenlik) döneminin sonuna kadar devam eder. Büyüme, hücre sayısı ve hücre büyüklüğünün artmasına paralel olarak vücut hacmi ve kütlesinin artması demektir.
  • Adolesanda kemik sağlığı ve spor 

   İnsan vücudunun büyüklüğü ve formunu temelde; belirli esaslar içinde oluşmuş ve belirli bir sistem ile bir araya gelmiş iskelet sistemi oluşturur.
  • Adolesanda psikososyal sorunlar 

   İnsanlar yaşamları boyunca sürekli olarak gelişir ve değişirler. Erikson'a göre, bu değişimlerin yoğun olarak yaşandığı dönemlerden biri olan adolesan döneminde, kazanılması gereken temel özellik kimlik gelişimidir.
  • Amed, bajarê pêxember, sehabe û ewlîyayan 

   Haspolat, Yusuf Kenan; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; Rotîn, Ezedîn; Haspolat, Yusuf Kenan (2015)
   Weki li gelek bajaren me li Amede ji goren ewliyayan hene.Ji aliye turizma baweriye ve ev gor geleki giring in.
  • Amed, bajarê sehabeyan 

   Haspolat, Yusuf Kenan; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; Dêrikî, Şivanê; Haspolat, Yusuf Kenan (2015)
   Tirba Hz. Silêman : Di tirbe de mezelen 27 sehabeyan hene, mezel di jerzemina mizgefte de ne.
  • Banka muhasebesi: tekdüzen hesap planına uygun 

   Uçar, Mustafa (Dicle Üniversitesi, 1992)
   [Özet Yok]
  • Beşinci Haremi Şerif 

   Haspolat, Yusuf Kenan (Prof. Dr. Yusuf Kenan Haspolat, 2014)
   [Özet Yok]
  • Bitki doku kültürleri 

   Başaran, Davut (Dicle Üniversitesi, 1990)
   Bu yapiti hazirlamamm amaci, ogrencilerinize, bitki doku külürleri üzerinde düinyada yapilan son calsmalar hakkinda birazcik olsun bilgi vermektir. Aslmda bu eserde anlatilan konular ne yazikki eskiye, ...
  • Bölgemizde tarihte tıp 

   Son buzul çağından sonra yaradan dünyada Diyarbakır-Urfa arasındaki Karacadağda ilk yaşamı gerçekleştirdi. Urfa'da M.Ö.9000 Nevali Çori, M.Ö.10.000 Göbeklitepe, Batmanda M Ö.10.000 Hallan Çemi, Malatya'da M.Ö.5000 Aslantepe, ...
  • Cannabidiols in endocrinology 

   Haspolat, Yusuf Kenan; Tunç, Senem Yaman; Kaba, İlknur; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı; 0000-0003-2583-2770; Tunç, Senem Yaman (Orient Publications, 2023)
   The cannabis plant, whose homeland is Central Asia, has two species, indica and sativa. It has been used for pleasure, medicinal treatment and religious purposes since ancient times. The word marijuana is used to refer ...
  • Çocuk kronik hastalıklarında beslenme 1: Çocuk gastroenteroloji ve beslenme, Çocuk nefroloji ve beslenme, Çocuk hematoloji ve onkolojide beslenme,Cilt hastalıkları ve beslenme 

   Haspolat, Yusuf Kenan; Çeltik, Coşkun; Çarman, Kürşat Bora; Akbulut, Ulaş Emre; Taş, Taşkın; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; 0000-0002-4629-1873; 0000-0002-7944-4311; Haspolat, Yusuf Kenan (Orient, 2021)
   Çocuklarda paranteral beslenme: Paranteral beslenme (PB) besin öğelerinin intravenöz olarak sağlandığı yapay bir beslenme şeklidir. Çocuklarda PB enteral yoldan beslenme ile çocuğun günlük ihtiyacının tamamen karşılanamadığı ...
  • Çocuk kronik hastalıklarında beslenme 3: Yeni doğan ve beslenme, Cerrahi hastalıklar ve beslenme, Ağız ve boğaz hastalıklarında beslenme 

   Haspolat, Yusuf Kenan; Çeltik, Coşkun; Çarman, Kürşat Bora; Akbulut, Ulaş Emre; Taş, Taşkın; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; 0000-0002-7944-4311; 0000-0002-4629-1873; Haspolat, Yusuf Kenan (Orient, 2021)
   Prematüre, yenidoğan ve bebekte fiziksel büyüme: Erken bebeklik döneminde, önemli hücresel hiperplazi ve hipertrofi dönemindeki büyüme bozukluğu, kalıcı zararlı etkilere sahip olabilir. Bu süre zarfında büyümedeki ...
  • Çocuk kronik hastalıklarında beslenme 4: Çocuk nöroloji ve psikiatri hastalıklarında beslenme, Halk sağlığı ve beslenme 

   Haspolat, Yusuf Kenan; Çeltik, Coşkun; Çarman, Kürşat Bora; Akbulut, Ulaş Emre; Taş, Taşkın; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; 0000-0002-7944-4311; 0000-0002-4629-1873; Haspolat, Yusuf Kenan (Orient, 2021)
   Hastaneye yatan nörolojik problemli çocuklarda beslenmenin önemi: Nörolojik problemi (NP) olan çocuklarda beslenmenin kötü ve dengesiz olması sonucu malnütrisyon, büyüme gelişme geriliği ve obesite sıklığı toplumda sağlıklı ...
  • Çocuk kronik hastalıklarında beslenme 5: Çocuk endokrinolojisinde beslenme, Nutrisyon ve kaynakları 

   Haspolat, Yusuf Kenan; Çeltik, Coşkun; Çarman, Kürşat Bora; Akbulut, Ulaş Emre; Taş, Taşkın; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; 0000-0002-4629-1873; 0000-0002-7944-4311; Haspolat, Yusuf Kenan (Orient, 2021)
   Beslenme ve puberte ilişkisi: Ergenlik, gonadotropin salgılatıcı hormonun (GnRH) pulsatil sekresyonundaki bir artışın sonucudur. Genetik ve çevresel birçok faktör değerlendirilmiş olsa da, ergenliğin başlangıcını tetikleyen ...
  • Çocuk ve ergenlerde beslenme 

   Haspolat, Yusuf Kenan; Yolbaş, İlyas; Aktar, Fesih; Ertuğrul, Sabahattin; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; 0000-0001-9978-9694; 0000-0002-0760-5681; 0000-0003-0903-6520; Haspolat, Yusuf Kenan; Aktar, Fesih; Yolbaş, İlyas; Ertuğrul, Sabahattin (Orient, 2017)
   Ağız ve dişlerin sağlığı, vücut fonksiyonlarımızın, yaşam kalitemizin ve genel sağlığımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Erken yaşlarda alınabilecek bazı önlemlerle, dünyada en yaygın ve sık görülen ağız ve diş sağlığı ...