Now showing items 1-1 of 1

    • Batıni dini yapılanmalarda döngüsellik 

      Uslu, Zeynep (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
      Bu çalışmada, Şiiliğin alt yapısında bulunan ve daha sonra imamet konusunda farklılık gösteren Batınilik ve Batıni yapılanmaların "döngüsellik" öğretisini ele aldık. Çalışmamız giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Giriş ...