Now showing items 1-1 of 1

    • Yakıt pilleri ve bir PEM yakıt pili sisteminin dinamik benzetimi 

      Ural, Zehra (Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007)
      Geçtigimiz yüzyılda, enerji tüketimindeki hızlı artıs ve enerji kaynaklarının sınırlılıgı, günümüzde birçok sorun ve endiseye neden olmustur. Bunun yanında küresel ısınma gibi çevresel etkilerin ciddi bir sekilde artması ...