Now showing items 1-1 of 1

    • Sigmoid kolon volvuluslarında cerrahi tedavi 

      Ocak 1980 - Aralık 1989 yılları arasındaki 10 yıllık dönemde akut sigmoid kolon.volvulusu nedeniyle D «Ü»T,,F Genel Cerrahi Anabilirn Dalında acil cerrahi.girişim uygulanan 121 vaka retrospektif olarak incelendi* Bunlardan ...