Now showing items 1-3 of 3

  • Cizre'deki tarihi köprüleri üzerine bir değerlendirme 

   Yıldız, İrfan (Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 2011)
   Hz. Nuh ve oğulları tarafından kurulduğu rivayet edilen Cizre ilçesi çok köklü bir geçmişe sahiptir. Kaynaklarda Cizre ilçesi ve çevresinde yerleşmelerin M.Ö. 4000 yıllarından itibaren başlandığı belirtilmektedir. Önemli ...
  • Hazro Ulu Camii 

   Yıldız, İrfan (Turkish Studies, 2014)
   Bu makale kapsamında Hazro ilçe merkezinde bulunan ve şimdiye kadar hakkında kapsamlı bir çalışma yapılmayan Hazro Ulu Camii hakkında bilgi verilecektir. Özgününde tek kubbeli kare planlı olan cami XVI yüzyılda ...
  • Mardin'in Kızıltepe ilçes'nde yeni tespit edilen dört Osmanlı camisi 

   Yıldız, İrfan (Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 2009)
   Tarihin çeşitli dönemlerinde Tell Ermen, Dunaysır ve Koçhisar adla- rıyla anılan Kızıltepe ilçesi Mezopotamya’ya devam eden tarihi İpek Yo- lu’nun kenarında kurulan bir kent olması bakımından önemlidir. İlçe Ar- tuklular ...