Now showing items 1-2 of 2

  • Bâtınî mezheplerde ibadet 

   Tekev, Berna (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   Çalışmamızda üzerinde ciddi anlamda araştırma yapılmamış olan Bâtınî mezheplerin ibadet anlayışını incelemeyi hedefledik. Birçok inanıştan ögeler barındıran Bâtınî mezheplerin ibadet anlayışlarını ortak paydalar üzerinden ...
  • Mirza Gulam Ahmed ve Ahmedîlerin Mirza Gulam Ahmed telakkisi 

   Küçüköner, Halide Rumeysa (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Bu tezde Mirza Gulam Ahmed'in hayatı, fikirleri ve Ahmedîlerin Mirza Gulam Ahmed tasavvurları çalışılmıştır. Tez giriş ve dört bölümden oluşmaktadır. Girişte, Mirza Gulam Ahmed'in yaşadığı ve fikirleri üzerinde derin izleri ...