Show simple item record

dc.contributor.authorYakut, İbrahim
dc.contributor.authorElevli, Murat
dc.contributor.authorHaspolat, Yusuf Kenan
dc.contributor.authorTaş, M. Ali
dc.date.accessioned2021-10-20T12:24:22Z
dc.date.available2021-10-20T12:24:22Z
dc.date.issued1994en_US
dc.identifier.citationYakut, İ., Elevli, M., Haspolat, Y. K. ve Taş, M. A. (1994). Çocukluk çağı idiopatik trombositopenik purpurasında klinik ve laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi. İç Anadolu Tıp Dergisi, 4(1), 40-45.en_US
dc.identifier.issn1301-191X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/7933
dc.description.abstract1985-91 yılları arasında Dicle Tıp Fakültesi Çocuk Kliniklerinde İTP tanısı konulan 99 hastanın klinik ve laboratuvar bulguları incelenmiştir.en_US
dc.description.abstract99 patients diagnosed as ITP has been syudied clinical and laboratory findings in pediatric clinics of Dicle medical faculty between 1985-91.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKonya Tabib Odasıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectAkut İTPen_US
dc.subjectKronik İTPen_US
dc.subjectRekürren İTPen_US
dc.subjectAcut ITPen_US
dc.subjectChronic ITPen_US
dc.subjectRecurrent ITPen_US
dc.titleÇocukluk çağı idiopatik trombositopenik purpurasında klinik ve laboratuvar bulgularının değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeClinical and laboratory features in childhood idiopathic trombocythopenic purpuraen_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage40en_US
dc.identifier.endpage45en_US
dc.relation.journalİç Anadolu Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-5299-9480en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-0510-965Xen_US
dc.contributor.authorID0000-0001-6946-4995en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorElevli, Murat
dc.contributor.institutionauthorHaspolat, Yusuf Kenan
dc.contributor.institutionauthorTaş, M. Ali


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record